Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2023-05-17
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2022

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Falkenberg 6
Halmstad 6
Hylte 4
Kungsbacka 6
Laholm 4
Varberg 6
Hallands län 6
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2012-2022. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 10 9 9 9 8 9 7 6 6 6 6
Halmstad 9 9 9 12 9 8 8 8 8 6 6
Hylte 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4
Kungsbacka 11 10 7 9 8 8 8 7 7 6 6
Laholm 7 7 12 7 7 8 8 7 6 3 4
Varberg 8 8 7 7 7 7 7 6 7 5 6
Hallands län 9 9 8 9 8 8 7 7 7 6 6
Riket 7 7 .. 8 6 6 6 5 5 4 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falkenberg 100 96 94 89 87 89 68 63 66 64 63
Halmstad 100 99 98 129 98 89 84 85 89 70 68
Hylte 100 107 99 88 84 85 79 76 82 74 64
Kungsbacka 100 95 62 81 77 75 70 68 66 54 59
Laholm 100 102 178 106 99 118 117 109 92 47 67
Varberg 100 95 91 89 88 86 83 81 83 66 70
Hallands län 100 97 92 100 88 86 79 77 78 62 65
Riket 100 98 .. 113 87 81 78 78 71 62 68

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta