Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2021

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Falkenberg 6
Halmstad 6
Hylte 5
Kungsbacka 6
Laholm 3
Varberg 5
Hallands län 6
Riket 4
Utlåning i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 10 10 9 9 9 8 9 7 6 6 6
Halmstad 9 9 9 9 12 9 8 8 8 8 6
Hylte 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5
Kungsbacka 10 11 10 7 9 8 8 8 7 7 6
Laholm 7 7 7 12 7 7 8 8 7 6 3
Varberg 7 8 8 7 7 7 7 7 6 7 5
Hallands län 9 9 9 8 9 8 8 7 7 7 6
Riket 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5 4
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falkenberg 100 98 95 92 87 85 87 67 61 65 63
Halmstad 100 100 99 98 130 98 89 84 85 89 70
Hylte 100 98 105 97 87 82 84 78 75 80 73
Kungsbacka 100 106 101 66 86 82 80 74 72 70 57
Laholm 100 96 98 171 102 95 113 113 104 88 45
Varberg 100 116 110 105 104 102 99 96 94 96 77
Hallands län 100 104 101 96 104 91 89 82 80 81 65
Riket 100 97 95 .. 110 84 78 76 76 69 60

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta