Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Regionernas nettokostnader för…

Regionernas nettokostnader för kultur

Senast uppdaterad 2021-08-26
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2020. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Region Stockholm 92 5 117 214
Region Uppsala 39 51 118 209
Region Sörmland 84 137 107 327
Region Östergötland 135 27 187 348
Region Jönköpings län 250 49 138 437
Region Kronoberg 119 69 138 326
Region Kalmar län 98 73 138 309
Region Blekinge 88 63 207 358
Region Skåne 318 68 13 399
Region Halland 52 71 182 304
Västra Götalandsregionen 354 115 213 682
Region Värmland 269 95 18 382
Region Örebro län 131 72 190 393
Region Västmanland 65 108 101 274
Region Dalarna 145 86 181 412
Region Gävleborg 111 94 111 317
Region Västernorrland 173 92 112 376
Region Jämtland Härjedalen 91 194 170 454
Region Västerbotten 154 92 124 370
Region Norrbotten 172 120 264 557
Samtliga regioner 184 68 132 383
Landstingens/regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm 184 183 389 187 191 219 200 237 203 225 214
Uppsala 191 180 63 191 201 206 255 290 229 203 209
Södermanland 203 202 53 220 260 271 264 295 363 363 327
Östergötland 0 1 0 1 1 489 449 442 500 485 348
Jönköping 255 287 129 361 378 379 417 437 432 448 437
Kronoberg 290 311 31 166 163 287 313 294 315 313 326
Kalmar 218 240 53 235 267 252 272 259 282 342 309
Blekinge 228 252 39 262 262 262 278 284 304 349 358
Skåne 324 339 440 355 372 449 353 364 375 355 399
Halland 204 209 68 .. 235 238 256 280 294 301 304
Västra Götaland 537 542 701 553 580 582 606 494 627 656 682
Värmland 231 242 68 256 266 268 272 282 302 340 382
Örebro 227 238 77 269 283 326 227 264 397 420 393
Västmanland 218 212 56 232 237 235 235 251 263 283 274
Dalarna 312 324 88 335 352 345 362 360 384 402 412
Gävleborg 236 256 74 221 300 337 334 305 300 313 317
Västernorrland 334 318 85 351 348 349 354 360 363 387 376
Jämtland Härjedalen 384 386 17 142 117 424 435 421 437 408 454
Västerbotten 375 320 87 332 335 334 335 340 343 370 370
Norrbotten 366 418 118 493 516 513 519 513 551 600 557
Samtliga landsting/regioner 287 293 2 636 302 314 362 349 344 370 384 383
Utveckling av landstingens/regionernas nettokostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stockholm 100 99 211 102 104 119 108 128 110 122 116
Uppsala 100 95 33 100 105 108 134 152 120 107 109
Södermanland 100 99 26 108 128 134 130 145 179 179 161
Östergötland . . . . . 100 92 90 102 99 71
Jönköping 100 113 51 142 149 149 164 172 170 176 172
Kronoberg 100 107 11 57 56 99 108 101 109 108 113
Kalmar 100 110 24 108 122 116 125 118 129 157 141
Blekinge 100 110 17 115 115 115 122 124 133 153 157
Skåne 100 105 136 110 115 139 109 112 116 110 123
Halland 100 103 33 . 115 117 126 138 144 148 149
Västra Götaland 100 101 131 103 108 108 113 92 117 122 127
Värmland 100 105 29 111 115 116 118 122 131 147 166
Örebro 100 105 34 118 125 144 100 116 175 185 173
Västmanland 100 98 26 106 109 108 108 115 121 130 126
Dalarna 100 104 28 107 113 111 116 115 123 129 132
Gävleborg 100 108 32 93 127 143 141 129 127 133 134
Västernorrland 100 95 25 105 104 104 106 108 109 116 113
Jämtland Härjedalen 100 101 4 37 30 111 113 110 114 106 118
Västerbotten 100 85 23 88 89 89 89 91 91 99 99
Norrbotten 100 114 32 135 141 140 142 140 151 164 152
Samtliga landsting/regioner 100 102 918 105 109 126 122 120 129 134 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta