Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Regionernas kostnader för kult…

Regionernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2021-08-26
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Här ingår bland annat verksamhetsanknutna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m samt kapitalkostnader för anläggningstillgångar

Regionernas driftskostnader för kultur 2020. Kronor per invånare.

Region Nettokostnad
Region Stockholm 234
Region Uppsala 340
Region Sörmland 585
Region Östergötland 605
Region Jönköpings län 598
Region Kronoberg 554
Region Kalmar län 488
Region Blekinge 559
Region Skåne 554
Region Halland 408
Västra Götalandsregionen 1 198
Region Värmland 658
Region Örebro län 589
Region Västmanland 469
Region Dalarna 578
Region Gävleborg 508
Region Västernorrland 604
Region Jämtland Härjedalen 814
Region Västerbotten 774
Region Norrbotten 913
Samtliga regioner 595

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta