Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2023-05-02
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Under år 2022 lastades och lossades 137 miljoner ton gods i de svenska hamnarna. Av detta gick 87 procent på utrikes sjöfart och 13 procent inrikes. 31 procent av detta gods, 42 miljoner ton, lossades eller lastades i Västra Götalands län. Minsta godsmängden, 0,8 miljoner ton, lastades eller lossades i Uppsala län. I Norrbottens län lastas och lossas 9 miljoner ton. Fem län saknar sjöfart på grund av sin geografiska placering.

Inrikes och utrikes sjöfart 2022

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 863

7 878

9 741

19,1

80,9

Uppsala län

126

668

794

15,9

84,1

Södermanlands län

1 708

3 247

4 955

34,5

65,5

Östergötlands län

1 031

2 701

3 732

27,6

72,4

Kalmar län

841

2 191

3 032

27,7

72,3

Gotlands län

1 608

703

2 311

69,6

30,4

Blekinge län

373

5 310

5 683

6,6

93,4

Skåne län

1 910

30 818

32 728

5,8

94,2

Hallands län

279

4 150

4 429

6,3

93,7

Västra Götalands län

2 846

39 400

42 246

6,7

93,3

Värmlands län

232

1 442

1 674

13,9

86,1

Västmanlands län

592

2 379

2 971

19,9

80,1

Gävleborgs län

1 355

4 394

5 749

23,6

76,4

Västernorrlands län

370

3 501

3 871

9,6

90,4

Västerbottens län

757

2 885

3 642

20,8

79,2

Norrbottens län

2 631

6 791

9 422

27,9

72,1

Riket

18 522

118 458

136 980

13,5

86,5

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022

           

Norrbottens län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2002

1 989

6 461

8 450

23,5

76,5

2003

2 230

7 039

9 269

24,1

75,9

2004

2 077

7 365

9 443

22,0

78,0

2005

2 224

7 550

9 775

22,8

77,2

2006

2 210

7 049

9 259

23,9

76,1

2007

2 924

7 983

10 907

26,8

73,2

2008

2 693

8 091

10 784

25,0

75,0

2009

1 462

6 357

7 819

18,7

81,3

2010

3 036

7 822

10 858

28,0

72,0

2011

2 630

7 786

10 416

25,2

74,8

2012

2 153

7 724

9 877

21,8

78,2

2013

2 288

7 344

9 632

23,8

76,2

2014

2 472

6 810

9 282

26,6

73,4

2015

2 941

6 657

9 598

30,6

69,4

2016

1 865

6 425

8 290

22,5

77,5

2017

2 038

6 945

8 983

22,7

77,3

2018

2 380

7 417

9 797

24,3

75,7

2019

2 645

6 470

9 115

29,0

71,0

2020

2 357

7 680

10 037

23,5

76,5

2021

2 897

6 361

9 258

31,3

68,7

2022

2 631

6 791

9 422

27,9

72,1

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

2021

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

2022

18 522

118 458

136 980

13,5

86,5

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.