Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2021

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Arvidsjaur 24 860 3,9
Gällivare 11 413 1,8
Kiruna 120 818 18,9
Luleå 476 333 74,5
Pajala 5 718 0,9
Norrbottens län 639 142 100
Passagerare per flygplats 2001-2021

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2001 32 857 46 540 180 954 978 254 2 683 1 241 288
2002 32 970 32 499 174 993 894 495 2 668 1 137 625
2003 39 874 35 391 160 353 847 233 2 755 1 085 606
2004 47 638 42 272 149 175 899 345 4 354 1 142 784
2005 45 759 41 849 166 230 902 176 3 153 1 159 167
2006 48 348 42 062 171 530 913 381 2 978 1 178 299
2007 50 381 51 637 191 857 930 169 2 456 1 226 500
2008 57 381 38 942 207 431 995 300 2 749 1 301 803
2009 42 664 36 836 186 060 953 556 2 672 1 221 788
2010 42 494 34 106 199 146 979 135 2 651 1 257 532
2011 49 320 42 195 164 142 1 066 485 3 333 1 325 475
2012 48 391 42 351 198 073 1 089 982 6 544 1 385 341
2013 51 029 40 046 226 003 1 105 881 4 782 1 427 741
2014 50 936 40 908 269 884 1 138 846 6 365 1 506 939
2015 51 173 36 381 257 561 1 177 131 4 701 1 526 947
2016 56 940 34 286 260 318 1 197 014 5 914 1 554 472
2017 57 760 26 708 276 144 1 203 013 6 480 1 570 105
2018 52 679 20 377 276 929 1 201 175 6 161 1 557 321
2019 58 769 27 138 267 916 1 162 393 6 315 1 522 531
2020 40 030 8 748 110 456 420 202 935 580 371
2021 24 860 11 413 120 818 476 333 5 718 639 142
Utveckling av passagerare per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2001 100 100 100 100 100 100
2002 100 70 97 91 99 92
2003 121 76 89 87 103 87
2004 145 91 82 92 162 92
2005 139 90 92 92 118 93
2006 147 90 95 93 111 95
2007 153 111 106 95 92 99
2008 175 84 115 102 102 105
2009 130 79 103 97 100 98
2010 129 73 110 100 99 101
2011 150 91 91 109 124 107
2012 147 91 109 111 244 112
2013 155 86 125 113 178 115
2014 155 88 149 116 237 121
2015 156 78 142 120 175 123
2016 173 74 144 122 220 125
2017 176 57 153 123 242 126
2018 160 44 153 123 230 125
2019 179 58 148 119 235 123
2020 122 19 61 43 35 47
2021 76 25 67 49 213 51

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta