Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Gotlands län är biltätast i Sverige med 601 personbilar i trafik per 1000 invånare. På andra plats kommer Dalarnas län med 586 bilar. Minst antal bilar per 1000 invånare har Stockholms län med 394. Genomsnittet för riket är 471 bilar per 1000 invånare.

Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2023/2024

Region 2023/ 2024
Stockholms län 394
Uppsala län 426
Södermanlands län 489
Östergötlands län 467
Jönköpings län 520
Kronobergs län 510
Kalmar län 543
Gotlands län 601
Blekinge län 544
Skåne län 466
Hallands län 527
Västra Götalands län 457
Värmlands län 550
Örebro län 493
Västmanlands län 489
Dalarnas län 586
Gävleborgs län 532
Västernorrlands län 547
Jämtlands län 570
Västerbottens län 500
Norrbottens län 576
Riket 471
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2013/14 - 2023/24

Region/kommun . 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Stockholms län 390 393 398 402 404 398 394 399 400 396 394
Uppsala län 435 440 444 445 442 437 431 433 432 428 426
Södermanlands län 485 489 495 499 499 498 492 493 493 491 489
Östergötlands län 463 469 474 477 479 477 474 475 476 473 467
Jönköpings län 505 512 516 521 527 526 525 525 527 521 520
Kronobergs län 510 515 516 521 521 519 515 515 514 510 510
Kalmar län 531 537 541 549 549 549 548 549 549 543 543
Gotlands län 583 593 601 608 611 610 605 611 605 603 601
Blekinge län 521 525 528 532 534 536 536 540 542 541 544
Skåne län 468 470 472 477 477 474 473 476 475 469 466
Hallands län 520 526 531 534 537 535 534 534 533 529 527
Västra Götalands län 452 456 459 463 465 461 458 461 463 460 457
Värmlands län 539 543 547 550 553 554 551 554 555 552 550
Örebro län 495 490 494 498 498 498 493 496 498 495 493
Västmanlands län 489 493 495 499 501 498 495 495 495 492 489
Dalarnas län 562 571 574 579 581 581 579 584 584 583 586
Gävleborgs län 515 520 523 529 534 533 530 533 533 532 532
Västernorrlands län 531 538 541 545 547 546 543 547 548 548 547
Jämtlands län 550 558 561 565 565 567 564 569 571 570 570
Västerbottens län 490 497 500 505 505 504 502 504 505 502 500
Norrbottens län 552 560 565 566 565 567 566 570 573 575 576
Riket 467 471 475 478 480 477 474 476 477 474 471
Källa: Trafikanalys
Utveckling 2013/14-2023/24. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2013/14=100

Region/kommun 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 2023/ 2024
Stockholms län 100 101 102 103 103 102 101 102 103 102 101
Uppsala län 100 101 102 102 102 101 99 100 99 98 98
Södermanlands län 100 101 102 103 103 103 102 102 102 101 101
Östergötlands län 100 101 102 103 103 103 102 103 103 102 101
Jönköpings län 100 101 102 103 104 104 104 104 104 103 103
Kronobergs län 100 101 101 102 102 102 101 101 101 100 100
Kalmar län 100 101 102 103 103 103 103 103 103 102 102
Gotlands län 100 102 103 104 105 105 104 105 104 103 103
Blekinge län 100 101 101 102 102 103 103 104 104 104 104
Skåne län 100 100 101 102 102 101 101 102 101 100 100
Hallands län 100 101 102 103 103 103 103 103 103 102 101
Västra Götalands län 100 101 102 102 103 102 101 102 102 102 101
Värmlands län 100 101 101 102 103 103 102 103 103 102 102
Örebro län 100 99 100 101 101 101 100 100 101 100 100
Västmanlands län 100 101 101 102 102 102 101 101 101 101 100
Dalarnas län 100 102 102 103 103 103 103 104 104 104 104
Gävleborgs län 100 101 102 103 104 103 103 103 103 103 103
Västernorrlands län 100 101 102 103 103 103 102 103 103 103 103
Jämtlands län 100 101 102 103 103 103 103 103 104 104 104
Västerbottens län 100 101 102 103 103 103 102 103 103 102 102
Norrbottens län 100 101 102 103 102 103 103 103 104 104 104
Riket 100 101 102 102 103 102 101 102 102 101 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta