Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2021, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 504

366

4 943

3 195

10 008

Uppsala län

18

148

238

228

632

Södermanlands län

1 310

242

2 208

889

4 649

Östergötlands län

667

131

1 440

1 448

3 686

Kalmar län

515

394

706

1 203

2 818

Gotlands län

527

729

65

863

2 184

Blekinge län

505

90

3 171

2 007

5 773

Skåne län

1 377

406

17 087

14 887

33 757

Hallands län

185

119

1 896

2 062

4 262

Västra Götalands län

687

1 474

18 710

17 644

38 515

Värmlands län

124

96

582

674

1 476

Västmanlands län

478

112

1 722

566

2 878

Gävleborgs län

981

448

1 820

2 452

5 701

Västernorrlands län

370

269

1 967

2 215

4 821

Västerbottens län

523

252

1 290

1 694

3 759

Norrbottens län

922

1 975

2 198

4 163

9 258

Riket

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021, tusen ton

           

Norrbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

658

1 374

2 731

3 678

8 441

2002

646

1 342

2 685

3 775

8 448

2003

628

1 601

2 805

4 233

9 267

2004

579

1 497

3 024

4 341

9 441

2005

668

1 555

3 160

4 390

9 773

2006

607

1 601

2 645

4 403

9 256

2007

769

2 154

3 358

4 624

10 905

2008

754

1 939

3 116

4 975

10 784

2009

781

681

1 705

4 652

7 819

2010

1 049

1 987

2 911

4 911

10 858

2011

893

1 737

2 694

5 092

10 416

2012

849

1 304

2 630

5 094

9 877

2013

821

1 467

2 655

4 689

9 632

2014

926

1 546

2 723

4 087

9 282

2015

829

2 112

2 557

4 100

9 598

2016

582

1 283

2 701

3 724

8 290

2017

775

1 263

2 597

4 348

8 983

2018

779

1 601

3 089

4 328

9 797

2019

836

1 809

2 487

3 983

9 115

2020

781

1 576

2 197

5 483

10 037

2021

922

1 975

2 198

4 163

9 258

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

12 207

12 163

70 677

57 781

152 828

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

2018

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

2019

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

2020

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

2021

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021. Index år 2001=100

           

Norrbottens län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

100

100

100

100

100

2002

98

98

98

103

100

2003

95

117

103

115

110

2004

88

109

111

118

112

2005

102

113

116

119

116

2006

92

117

97

120

110

2007

117

157

123

126

129

2008

115

141

114

135

128

2009

119

50

62

126

93

2010

159

145

107

134

129

2011

136

126

99

138

123

2012

129

95

96

138

117

2013

125

107

97

127

114

2014

141

113

100

111

110

2015

126

154

94

111

114

2016

88