Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2020 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Arjeplog

350

93

339

782

Arvidsjaur

646

126

461

1 233

Boden

1 308

426

1 770

3 504

Gällivare

997

418

1 162

2 577

Haparanda

378

187

682

1 247

Jokkmokk

526

207

536

1 269

Kalix

1 145

351

992

2 488

Kiruna

1 146

528

1 675

3 349

Luleå

2 671

1 159

6 293

10 123

Pajala

842

204

458

1 504

Piteå

2 212

729

2 866

5 807

Älvsbyn

616

221

479

1 316

Överkalix

414

89

265

768

Övertorneå

523

140

376

1 039

Norrbottens län

13 774

4 878

18 354

37 006

Riket

245 937

174 408

915 905

1 336 250

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

44,8

11,9

43,4

100

Arvidsjaur

52,4

10,2

37,4

100

Boden

37,3

12,2

50,5

100

Gällivare

38,7

16,2

45,1

100

Haparanda

30,3

15,0

54,7

100

Jokkmokk

41,4

16,3

42,2

100

Kalix

46,0

14,1

39,9

100

Kiruna

34,2

15,8

50,0

100

Luleå

26,4

11,4

62,2

100

Pajala

56,0

13,6

30,5

100

Piteå

38,1

12,6

49,4

100

Älvsbyn

46,8

16,8

36,4

100

Överkalix

53,9

11,6

34,5

100

Övertorneå

50,3

13,5

36,2

100

Norrbottens län

37,2

13,2

49,6

100

Riket

18,4

13,1

68,5

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp

         

Norrbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

5 598

3 038

12 630

21 266

2001

5 738

3 070

12 814

21 622

2002

6 047

3 104

12 881

22 032

2003

6 258

3 131

13 134

22 523

2004

6 176

3 140

13 413

22 729

2005

8 024

3 257

13 778

25 059

2006

10 212

3 403

14 410

28 025

2007

10 547

3 512

14 879

28 938

2008

10 714

3 604

15 119

29 437

2009

10 426

3 662

15 215

29 303

2010

10 461

3 650

14 634

28 745

2011

12 636

4 009

16 611

33 256

2012

13 289

4 110

16 872

34 271

2013

12 735

4 170

16 911

33 816

2014

13 628

4 233

17 146

35 007

2015

13 843

4 423

19 178

37 444

2016

13 889

4 407

17 606

35 902

2017

13 858

4 507

17 865

36 230

2018

13 869

4 605

18 096

36 570

2019

13 813

4 723

18 167

36 703

2020

13 774

4 878

18 354

37 006

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Norrbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

103

101

101

102

2002

108

102

102

104

2003

112

103

104

106

2004

110

103

106

107

2005

143

107

109

118

2006

182

112

114

132

2007

188

116

118

136

2008

191

119

120

138

2009

186

121

120

138

2010

187

120

116

135

2011

226

132

132

156

2012

237

135

134

161

2013

227

137

134

159

2014

243

139

136

165

2015

247

146

152

176

2016

248

145

139

169

2017

248

148

141

170

2018

248

152

143

172

2019

247

155

144

173

2020

246

161

145

174

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

108

103

103

104

2002

112

104

106

107

2003

119

106

109

110

2004

119

109

112

113

2005

129

113

116

118

2006

141

117

121

124

2007

143

121

125

128

2008

141

121

130

131

2009

138

123

133

133

2010

141

124

131

132

2011

163

135

149

149

2012

169

136

152

153

2013

162

136

153

152

2014

169

139

157

156

2015

170

142

159

159

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

168

147

169

165

2019

167

149

171

167

2020

167

152

175

170

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta