Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Norrbottens län

Riket             

Norrbottens län

Riket

Areella

13 774

245 937

37,2

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 845

60 832

5,0

4,6

Byggindustri

3 033

113 576

8,2

8,5

Handel

2 867

143 286

7,7

10,7

Hotell och restaurang

903

36 536

2,4

2,7

Transport och kommunikation

937

33 443

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 230

380 537

19,5

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 256

104 915

6,1

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 161

217 188

11,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

37 006

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

70

5 409

 

 

Totalt

37 076

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta