Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

64,7 procent av de exporterande företagen i Norrbottens län 2019 hade en total exportsumma understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 77,8 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

582

2 929

22 520

85 648

250-999 Tkr

134

476

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

57

114

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

49

106

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

27

66

1 862

3 585

10-49 Mnkr

31

57

3 073

5 198

50-99 Mnkr

2

11

824

1 202

100 - Mnkr

17

7

1 404

1 782

Samtliga

899

3 766

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Norrbottens län

                 

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

545

517

495

576

539

576

558

549

576

582

250-999 Tkr

132

132

129

121

133

135

138

154

132

134

1-1,9 Mnkr

43

52

48

56

48

43

40

42

56

57

2-4,9 Mnkr

40

32

44

37

44

42

45

46

41

49

5-9,9 Mnkr

31

23

25

22

20

27

28

33

25

27

10-49 Mnkr

32

26

25

24

24

24

24

24

28

31

50-99 Mnkr

8

5

4

5

2

4

4

3

4

2

100 - Mnkr

17

17

14

14

14

13

14

15

17

17

Samtliga

848

804

784

855

824

864

851

866

879

899

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

1 480

1 457

1 554

2 979

3 046

3 038

3 100

2 976

2 855

2 929

250-999 Tkr

364

342

342

401

417

382

401

412

440

476

1-1,9 Mnkr

83

87

101

97

122

118

127

127

110

114

2-4,9 Mnkr

67

76

88

83

83

95

95

110

111

106

5-9,9 Mnkr

41

42

46

46

46

52

51

47

56

66

10-49 Mnkr

41

38

44

45

49

44

44

50

58

57

50-99 Mnkr

7

7

7

8

5

12

6

11

11

11

100 - Mnkr

10

6

6

4

7

4

6

6

7

7

Samtliga

2 093

2 055

2 188

3 663

3 775

3 745

3 830

3 739

3 648

3 766

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta