Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge De flesta företagen i Norrbottens län handlar med länder inom EU. Länet har mindre andel exportföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2019

         

Landområde

Antal

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

335

298

20 526

14 553

EU

690

3 457

30 174

106 956

Övriga Europa

68

72

6 674

7 688

Fjärran Östern

81

288

7 749

21 442

Övriga Asien

33

35

4 254

4 914

Nord- och Centralamerika

93

281

8 251

18 287

Sydamerika

25

7

1 981

950

Afrika

26

14

2 427

1 284

Samtliga

899

3 766

42 591

126 049

         

Landområde

Procentuell fördelning

Norrbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

37,3

7,9

48,2

11,5

EU

76,8

91,8

70,8

84,9

Övriga Europa

7,6

1,9

15,7

6,1

Fjärran Östern

9,0

7,6

18,2

17,0

Övriga Asien

3,7

0,9

10,0

3,9

Nord- och Centralamerika

10,3

7,5

19,4

14,5

Sydamerika

2,8

0,2

4,7

0,8

Afrika

2,9

0,4

5,7

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2013-2019

                             

Norrbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

355

338

336

313

330

330

335

42

41

39

37

38

38

37

EU

606

609

655

655

662

663

690

71

74

76

77

76

75

77

Övriga Europa

56

60

55

63

64

60

68

7

7

6

7

7

7

8

Fjärran Östern

75

78

80

80

83

81

81

9

9

9

9

10

9

9

Övriga Asien

33

33

40

35

32

31

33

4

4

5

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

76

85

82

96

91

84

93

9

10

9

11

11

10

10

Sydamerika

24

19

17

15

19

15

25

3

2

2

2

2

2

3

Afrika

28

28

27

28

22

26

26

3

3

3

3

3

3

3

Samtliga

855

824

864

851

866

879

899

 

 

 

 

 

 

100

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

301

307

291

313

297

294

298

8

8

8

8

8

8

8

EU

3 316

3 412

3 425

3 534

3 414

3 337

3 457

91

90

91

92

91

91

92

Övriga Europa

58

60

58

60

65

66

72

2

2

2

2

2

2

2

Fjärran Östern

248

299

276

252

277

258

288

7

8

7

7

7

7

8

Övriga Asien

33

36

38

27

25

28

35

1

1

1

1

1

1

1

Nord- och Centralamerika

324

311

307

289

299

290

281

9

8

8

8

8

8

7

Sydamerika

3

4

5

7

14

13

7

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

11

5

10

13

13

14

14

0

0

0

0

0

0

0

Samtliga

3 663

3 775

3 745

3 830

3 739

3 648

3 766

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

20497

20605

20362

20422

20712

20557

20526

53

52

51

51

51

50

48

EU

27703

28003

28588

28990

28897

28710

30174

71

71

72

72

72

70

71

Övriga Europa

6145

6270

6249

6378

6531

6483

6674

16

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6993

7410

7544

7798

7647

7628

7749

18

19

19

19

19

19

18

Övriga Asien

4022

4226

4327

4345

4483

4324

4254

10

11

11

11

11

11

10

Nord- och Centralamerika

7084

7430

7829

8184

8104

8102

8251

18

19

20

20

20

20

19

Sydamerika

2067

2096

2077

2100

2094

2045

1981

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2469

2502

2534

2551

2420

2451

2427

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

38906

39349

39840

40297

40307

41059

42591

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

14761

14672

14147

14126

14579

14439

14553

15

14

13

12

12

12

12

EU

80939

87679

92978

99757

102093

101194

106956

81

83

84

85

85

84

85

Övriga Europa

6602

6483

6639

6926

7151

7429

7688

7

6

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

18299

19110

19738

20388

21204

21002

21442

18

18

18

17

18

17

17

Övriga Asien

4250

4388

4495

4642

4756

4787

4914

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18922

19142

18980

18969

18726

18521

18287

19

18

17

16

16

15

15

Sydamerika

979

929

916

967

967

985

950

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1284

1

1

1