Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Politik // Valresultat regionvalet

Valresultat regionvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

I Norrbottens regionfullmäktige har Socialdemokraterna 41,6 procent av antalet ledamöter efter 2022 års val.

Procent- och mandatfördelning regionfullmäktigvalet 2022. Norrbottens län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 21 633 13,6 10
Centerpartiet 9 305 5,9 4
Liberalerna (fd Folkpartiet) 3 639 2,3
Kristdemokraterna 8 194 5,2 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 66 028 41,6 31
Vänsterpartiet 14 463 9,1 7
Miljöpartiet de gröna 3 908 2,5
Sverigedemokraterna 17 912 11,3 9
Norrbottens Sjukvårdsparti 13 048 8,2 6
Övriga anmälda partier 567 0,4
Samtliga partier 158 697 100 71
Summa giltiga röster 158 697
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 50
Ogiltiga röster blanka 3 746
Ogiltiga röster övriga 162
Summa avgivna röster 162 655
Röstberättigade 201 722
Valdeltagande 80,6
Källa: Valmyndigheten
Mandatfördelning i landstings-, regionfullmäktige efter valen 1998-2022. Norrbottens län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Moderaterna 7 5 8 9 6 6 10
Centerpartiet 3 4 4 4 4 4 4
Liberalerna (fd Folkpartiet) 2 4 4 3 3
Kristdemokraterna 4 3 3 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 32 27 31 33 27 23 31
Vänsterpartiet 12 8 6 6 6 6 7
Miljöpartiet de gröna 3 2 3 3
Sverigedemokraterna 3 5 9
Norrbottens Sjukvårdsparti 11 17 13 13 19 27 6
Samtliga partier 71 71 71 71 71 71 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta