Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Politik // Valresultat Sametinget

Valresultat Sametinget

Senast uppdaterad 2021-06-08
Förklaring

Sametinget i Sverige är till sin konstruktion både en statlig myndighet (med tjänstemän) och ett samiskt parlament (med folkvalda politiker). Sametingets organisation liknar kommunernas, där det också finns politiker och tjänstemän men kallas ibland för "samernas riksdag". Sametinget utövar dock inte självbestämmande utan ses mer som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993

Procent och mandatfördelning Sametingsvalet 2021

   

Parti

Röstetal

Procent

Mandat

Guovssonásti

976

16,3

5

Jakt- och Fiskesamerna

2 242

37,5

12

Landspartiet Svenska Samer

446

7,5

2

Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu

230

3,9

1

Nya Samiska Reformpartiet

58

1,0

 

Samerna

343

5,7

2

Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet

1 161

19,4

6

Vuovdega-Skogssamerna

517

8,7

3

 

 

 

 

Samtliga partier

5 973

100

31

 

 

 

 

Summa giltiga röster

5 973

 

 

Ogiltiga röster

4

 

 

Summa avgivna röster

5 977

 

 

Röstberättigade

9 226

 

 

Valdeltagande

64,8

 

 

Källa: Valmyndigheten

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta