Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 177 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2022-11-29
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2021/2022

               

Kommun/Region  

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arjeplog

26

26

6

20

100

23,1

76,9

Arvidsjaur

54

53

24

29

98,1

45,3

54,7

Boden

185

170

82

88

91,9

48,2

51,8

Gällivare

132

127

64

63

96,2

50,4

49,6

Haparanda

51

50

19

31

98,0

38,0

62,0

Jokkmokk

24

20

14

6

83,3

70,0

30,0

Kalix

148

132

62

70

89,2

47,0

53,0

Kiruna

190

184

99

85

96,8

53,8

46,2

Luleå

756

692

464

228

91,5

67,1

32,9

Pajala

44

42

11

31

95,5

26,2

73,8

Piteå

478

446

176

270

93,3

39,5

60,5

Älvsbyn

67

63

41

22

94,0

65,1

34,9

Överkalix

.

.

.

.

.

.

.

Övertorneå

32

32

15

17

100,0

46,9

53,1

Norrbottens län

2 187

2 037

1 077

960

93,1

52,9

47,1

Riket

95 167

86 598

59 140

27 458

91,0

68,3

31,7

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2021/2022

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Arjeplog 73,7 85,2 42,9 50,0 . . . 25,0 23,1
Arvidsjaur 46,6 37,7 36,2 50,0 . . . 37,8 45,3
Boden 46,3 56,2 56,1 52,2 . . . 52,6 48,2
Gällivare 36,7 43,4 36,4 50,7 . . . 45,9 50,4
Haparanda 32,2 28,3 37,3 30,9 . . . 45,1 38,0
Jokkmokk 41,9 53,8 43,3 50,0 . . . 47,6 70,0
Kalix 32,0 47,0 42,9 48,3 . . . 47,6 47,0
Kiruna 48,2 49,5 52,9 53,3 52,3 49,2 47,1 50,5 53,8
Luleå 68,3 67,2 63,0 63,3 70,0 70,3 67,5 67,6 67,1
Pajala 44,7 44,0 29,7 56,0 . . . 25,6 26,2
Piteå 41,0 45,4 40,5 37,2 . . . 44,8 39,5
Älvsbyn 44,7 80,0 72,5 100,0 . . . 61,3 65,1
Överkalix 100,0 . . . . . . . .
Övertorneå 66,7 44,1 56,7 51,2 . . . 60,6 46,9
Norrbottens län 51,2 54,9 51,3 52,7 58,1 57,2 54,7 54,1 52,9
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4 68,3
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2021/2022. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Arjeplog 100 116 58 68 . . . 34 31
Arvidsjaur 100 81 78 107 . . . 81 97
Boden 100 121 121 113 . . . 114 104
Gällivare 100 118 99 138 . . . 125 137
Haparanda 100 88 116 96 . . . 140 118
Jokkmokk 100 128 103 119 . . . 114 167
Kalix 100 147 134 151 . . . 149 147
Kiruna 100 103 110 111 108 102 98 105 112
Luleå 100 98 92 93 102 103 99 99 98
Pajala 100 98 66 125 . . . 57 59
Piteå 100 111 99 91 . . . 109 96
Älvsbyn 100 179 162 224 . . . 137 145
Överkalix 100 . . . . . . . .
Övertorneå 100 66 85 77 . . . 91 70
Norrbottens län 100 107 100 103 113 112 107 106 103
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta