Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2019/2020

Kommun/Region  

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arjeplog

4

4

.

.

100,0

.

.

Arvidsjaur

33

32

.

.

97,0

.

.

Boden

182

173

.

.

95,1

.

.

Gällivare

125

115

.

.

92,0

.

.

Haparanda

47

47

.

.

100,0

.

.

Jokkmokk

28

23

.

.

82,1

.

.

Kalix

138

122

.

.

88,4

.

.

Kiruna

227

221

104

.

97,4

47,1

.

Luleå

741

695

469

226

93,8

67,5

32,5

Pajala

27

27

.

.

100,0

.

.

Piteå

447

417

.

.

93,3

.

.

Älvsbyn

40

40

.

.

100,0

.

.

Överkalix

.

0

.

.

 

.

.

Övertorneå

39

39

.

.

100,0

.

.

Norrbottens län

2 078

1 955

1 069

886

94,1

54,7

45,3

Riket

87 776

80 298

55 222

25 076

91,5

68,8

31,2

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020
Arjeplog 73,7 85,2 42,9 50,0 . . .
Arvidsjaur 46,6 37,7 36,2 50,0 . . .
Boden 46,3 56,2 56,1 52,2 . . .
Gällivare 36,7 43,4 36,4 50,7 . . .
Haparanda 32,2 28,3 37,3 30,9 . . .
Jokkmokk 41,9 53,8 43,3 50,0 . . .
Kalix 32,0 47,0 42,9 48,3 . . .
Kiruna 48,2 49,5 52,9 53,3 52,3 49,2 47,1
Luleå 68,3 67,2 63,0 63,3 70,0 70,3 67,5
Pajala 44,7 44,0 29,7 56,0 . . .
Piteå 41,0 45,4 40,5 37,2 . . .
Älvsbyn 44,7 80,0 72,5 100,0 . . .
Överkalix 100,0 . . . . . .
Övertorneå 66,7 44,1 56,7 51,2 . . .
Norrbottens län 51,2 54,9 51,3 52,7 58,1 57,2 54,7
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2019/2020. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020
Arjeplog 100 116 58 68 . . .
Arvidsjaur 100 81 78 107 . . .
Boden 100 121 121 113 . . .
Gällivare 100 118 99 138 . . .
Haparanda 100 88 116 96 . . .
Jokkmokk 100 128 103 119 . . .
Kalix 100 147 134 151 . . .
Kiruna 100 103 110 111 108 102 .
Luleå 100 98 92 93 102 103 99
Pajala 100 98 66 125 . . .
Piteå 100 111 99 91 . . .
Älvsbyn 100 179 162 224 . . .
Överkalix 100 . . . . . .
Övertorneå 100 66 85 77 . . .
Norrbottens län 100 107 100 103 113 112 107
Riket 100 102 103 104 106 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta