Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2021-12-15
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2020/2021

               

Kommun/Region  

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arjeplog

21

16

4

12

76,2

25,0

75,0

Arvidsjaur

39

37

14

23

94,9

37,8

62,2

Boden

242

228

120

108

94,2

52,6

47,4

Gällivare

140

135

62

73

96,4

45,9

54,1

Haparanda

53

51

23

28

96,2

45,1

54,9

Jokkmokk

27

21

10

11

77,8

47,6

52,4

Kalix

137

124

59

65

90,5

47,6

52,4

Kiruna

211

210

106

104

99,5

50,5

49,5

Luleå

735

691

467

224

94,0

67,6

32,4

Pajala

43

43

11

32

100,0

25,6

74,4

Piteå

448

422

189

233

94,2

44,8

55,2

Älvsbyn

35

31

19

12

88,6

61,3

38,7

Överkalix

.

.

.

.

.

.

.

Övertorneå

34

33

20

13

97,1

60,6

39,4

Norrbottens län

2 165

2 042

1 104

938

94,3

54,1

45,9

Riket

93 613

85 975

57 966

28 009

91,8

67,4

32,6

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 2020/ 2021
Arjeplog 73,7 85,2 42,9 50,0 . . . 25,0
Arvidsjaur 46,6 37,7 36,2 50,0 . . . 37,8
Boden 46,3 56,2 56,1 52,2 . . . 52,6
Gällivare 36,7 43,4 36,4 50,7 . . . 45,9
Haparanda 32,2 28,3 37,3 30,9 . . . 45,1
Jokkmokk 41,9 53,8 43,3 50,0 . . . 47,6
Kalix 32,0 47,0 42,9 48,3 . . . 47,6
Kiruna 48,2 49,5 52,9 53,3 52,3 49,2 47,1 50,5
Luleå 68,3 67,2 63,0 63,3 70,0 70,3 67,5 67,6
Pajala 44,7 44,0 29,7 56,0 . . . 25,6
Piteå 41,0 45,4 40,5 37,2 . . . 44,8
Älvsbyn 44,7 80,0 72,5 100,0 . . . 61,3
Överkalix 100,0 . . . . . . .
Övertorneå 66,7 44,1 56,7 51,2 . . . 60,6
Norrbottens län 51,2 54,9 51,3 52,7 58,1 57,2 54,7 54,1
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2020/2021. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 2020/ 2021
Arjeplog 100 116 58 68 . . . 34
Arvidsjaur 100 81 78 107 . . . 81
Boden 100 121 121 113 . . . 114
Gällivare 100 118 99 138 . . . 125
Haparanda 100 88 116 96 . . . 140
Jokkmokk 100 128 103 119 . . . 114
Kalix 100 147 134 151 . . . 149
Kiruna 100 103 110 111 108 102 98 105
Luleå 100 98 92 93 102 103 99 99
Pajala 100 98 66 125 . . . 57
Piteå 100 111 99 91 . . . 109
Älvsbyn 100 179 162 224 . . . 137
Överkalix 100 . . . . . . .
Övertorneå 100 66 85 77 . . . 91
Norrbottens län 100 107 100 103 113 112 107 106
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta