Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 614 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2020

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 720

8,5

1 359

17,0

208 721

10,4

123 160

18,0

Gymn högst 2 år

16 535

29,6

1 807

22,6

441 705

21,9

134 446

19,6

Gymn mer än 2 år

18 204

32,6

1 234

15,4

580 815

28,8

95 878

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

7 341

13,1

1 050

13,1

313 936

15,6

99 085

14,5

Eftergymn 3 år eller mer

8 272

14,8

1 365

17,1

432 515

21,5

150 543

22,0

Forskarutbildning

483

0,9

286

3,6

24 072

1,2

16 485

2,4

Uppgift saknas

287

0,5

896

11,2

11 809

0,6

64 890

9,5

Befolkning 25-64 år

55 842

100

7 997

100

2 013 573

100

684 487

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

2 932

5,9

1 578

17,2

115 965

6,0

120 216

17,8

Gymn högst 2 år

9 965

20,1

1 716

18,7

316 365

16,4

114 002

16,9

Gymn mer än 2 år

13 451

27,1

1 372

14,9

471 958

24,5

92 655

13,7

Eftergymn mindre än 3 år

7 476

15,1

1 233

13,4

315 263

16,4

96 695

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

15 244

30,7

2 510

27,3

677 728

35,2

196 647

29,1

Forskarutbildning

319

0,6

182

2,0

19 018

1,0

12 666

1,9

Uppgift saknas

191

0,4

598

6,5

8 096

0,4

42 037

6,2

Befolkning 25-64 år

49 578

100

9 189

100

1 924 393

100

674 918

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta