Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
249 693 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andelen som börjar högre studier inom tre år efter gymnasieexamen var efter avgångsåret 2016/2017 lägre i Norrbottens län än genomsnittet för riket.

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Norrbottens län Riket
1995/1996 36,9 37,0
1996/1997 39,6 38,2
1997/1998 40,4 39,6
1998/1999 45,6 42,7
1999/2000 42,1 42,7
2000/2001 45,6 45,9
2001/2002 44,9 44,8
2002/2003 42,9 43,9
2003/2004 40,9 42,3
2004/2005 38,5 40,9
2005/2006 37,9 41,1
2006/2007 37,0 42,5
2007/2008 39,4 43,9
2008/2009 39,5 45,1
2009/2010 35,7 43,0
2010/2011 36,4 42,5
2011/2012 35,4 42,2
2012/2013 34,5 42,5
2013/2014 32,4 45,1
2014/2015 35,8 44,9
2015/2016 34,4 45,5
2016/2017 34,2 46,4
2017/2018 36,2 48,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta