Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2022, ton

         

Typ av gods

Hagfors

Karlstad

Torsby

Totalt Värmlands län

Fraktgods

 

 

 

 

Post

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

Källa: Transportstyrelsen

         

Fraktgods per flygplats 2002-2022, ton

         

År

Hagfors

Karlstad

Torsby

Totalt Värmlands län

2002

 

82

 

82

2003

 

68

 

68

2004

 

67

 

67

2005

 

1

 

1

2006

 

1

 

1

2007

 

22

 

22

2008

 

24

 

24

2009

 

17

 

17

2010

 

9

 

9

2011

 

1

 

1

2012

 

2

 

2

2013

 

2

 

2

2014

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2016

 

1

 

1

2017

 

3

 

3

2018

 

1

 

1

2019

 

2

 

2

2020

 

1

 

1

2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

         

Post per flygplats 2002-2022, ton

         

År

Hagfors

Karlstad

Torsby

Totalt Värmlands län

2002

 

1 746

 

1 746

2003

 

1 733

 

1 733

2004

 

1 304

 

1 304

2005

 

1 205

 

1 205

2006

 

1 165

 

1 165

2007

 

1 180

 

1 180

2008

 

1 091

 

1 091

2009

 

884

 

884

2010

 

777

 

777

2011

 

800

 

800

2012

 

734

 

734

2013

 

520

 

520

2014

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

         

Fraktgods och post flygplats 2002-2022, ton

         

År

Hagfors

Karlstad

Torsby

Totalt Värmlands län

2002

 

1 828

 

1 828

2003

 

1 801

 

1 801

2004

 

1 371

 

1 371

2005

 

1 206

 

1 206

2006

 

1 166

 

1 166

2007

 

1 202

 

1 202

2008

 

1 115

 

1 115

2009

 

901

 

901

2010

 

786

 

786

2011

 

801

 

801

2012

 

736

 

736

2013

 

522

 

522

2014

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2016

 

1

 

1

2017

 

3

 

3

2018

 

1

 

1

2019

 

2

 

2

2020

 

1

 

1

2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

         

År

Hagfors

Karlstad

Torsby

Totalt Värmlands län

2002

 

100

 

100

2003

 

83

 

83

2004

 

82

 

82

2005

 

1

 

1

2006

 

1

 

1

2007

 

27

 

27

2008

 

29

 

29

2009

 

21

 

21

2010

 

11

 

11

2011

 

1

 

1

2012

 

2

 

2

2013

 

2

 

2

2014

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2016

 

1

 

1

2017

 

4

 

4

2018

 

1

 

1

2019

 

3

 

3

2020

 

1

 

1

2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

         

Utveckling av post per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

         

År

Hagfors

Karlstad

Torsby

Totalt Värmlands län

2002

 

100

 

100

2003

 

99

 

99

2004

 

75

 

75

2005

 

69

 

69

2006

 

67

 

67

2007

 

68

 

68

2008

 

62

 

62

2009

 

51

 

51

2010

 

45

 

45

2011

 

46

 

46

2012

 

42

 

42

2013

 

30

 

30

2014

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

         

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

         

År

Hagfors

Karlstad

Torsby

Totalt Värmlands län

2002

 

100

 

100

2003

 

99

 

99

2004

 

75

 

75

2005

 

66

 

66

2006

 

64

 

64

2007

 

66

 

66

2008

 

61

 

61

2009

 

49

 

49

2010

 

43

 

43

2011

 

44

 

44

2012

 

40

 

40

2013

 

29

 

29

2014

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2016

 

0

 

0

2017

 

0

 

0

2018

 

0

 

0

2019

 

0

 

0

2020

 

0

 

0

2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta