Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2024-05-07
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Sjöfart, inrikes och utrikes 2023

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 522

6 723

8 245

18,5

81,5

Uppsala län

143

548

691

20,7

79,3

Södermanlands län

1 529

2 540

4 069

37,6

62,4

Östergötlands län

1 280

1 852

3 132

40,9

59,1

Kalmar län

1 012

1 992

3 004

33,7

66,3

Gotlands län

1 025

668

1 693

60,5

39,5

Blekinge län

441

6 891

7 332

6,0

94,0

Skåne län

543

23 568

24 111

2,3

97,7

Hallands län

289

3 998

4 287

6,7

93,3

Västra Götalands län

2 290

35 247

37 537

6,1

93,9

Värmlands län

238

1 349

1 587

15,0

85,0

Västmanlands län

702

2 073

2 775

25,3

74,7

Gävleborgs län

1 409

4 342

5 751

24,5

75,5

Västernorrlands län

610

3 571

4 181

14,6

85,4

Västerbottens län

724

3 131

3 855

18,8

81,2

Norrbottens län

2 334

7 358

9 692

24,1

75,9

Riket

16 091

105 851

121 942

13,2

86,8

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2003-2023

           

Värmlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2003

450

1 143

1 593

28,2

71,8

2004

272

1 093

1 365

19,9

80,1

2005

314

1 178

1 492

21,0

79,0

2006

209

1 172

1 381

15,1

84,9

2007

239

1 153

1 392

17,1

82,9

2008

145

1 085

1 230

11,8

88,2

2009

787

1 628

2 415

32,6

67,4

2010

916

1 841

2 757

33,2

66,8

2011

122

1 172

1 294

9,4

90,6

2012

95

1 170

1 265

7,5

92,5

2013

78

1 179

1 257

6,2

93,8

2014

85

1 148

1 233

6,9

93,1

2015

46

1 164

1 210

3,8

96,2

2016

90

1 194

1 284

7,0

93,0

2017

85

1 289

1 374

6,2

93,8

2018

73

1 178

1 251

5,8

94,2

2019

177

1 181

1 358

13,0

87,0

2020

170

1 159

1 329

12,8

87,2

2021

220

1 256

1 476

14,9

85,1

2022

232

1 442

1 674

13,9

86,1

2023

238

1 349

1 587

15,0

85,0

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

2021

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

2022

18 522

118 458

136 980

13,5

86,5

2023

16 091

105 851

121 942

13,2

86,8

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.