Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2024-05-07
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2023, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 198

324

4 161

2 562

8 245

Uppsala län

2

141

289

259

691

Södermanlands län

1 319

210

1 730

810

4 069

Östergötlands län

838

442

1 150

702

3 132

Kalmar län

659

353

685

1 307

3 004

Gotlands län

449

576

33

635

1 693

Blekinge län

347

94

3 992

2 899

7 332

Skåne län

280

263

12 585

10 983

24 111

Hallands län

184

105

2 040

1 958

4 287

Västra Götalands län

780

1 510

18 809

16 438

37 537

Värmlands län

160

78

624

725

1 587

Västmanlands län

499

203

1 602

471

2 775

Gävleborgs län

1 070

339

2 093

2 249

5 751

Västernorrlands län

405

205

1 771

1 800

4 181

Västerbottens län

533

191

1 376

1 755

3 855

Norrbottens län

778

1 556

2 507

4 851

9 692

Riket

9 501

6 590

55 447

50 404

121 942

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2003-2023, tusen ton

           

Värmlands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2003

429

20

657

485

1 591

2004

270

1

679

413

1 363

2005

313

0

760

417

1 490

2006

206

1

736

434

1 377

2007

234

4

718

434

1 390

2008

142

3

664

421

1 230

2009

704

83

1 312

316

2 415

2010

815

101

1 531

310

2 757

2011

95

27

553

619

1 294

2012

55

40

564

606

1 265

2013

28

50

587

592

1 257

2014

29

56

538

610

1 233

2015

21

25

531

633

1 210

2016

20

70

586

608

1 284

2017

30

55

673

616

1 374

2018

39

34

659

519

1 251

2019

132

45

612

569

1 358

2020

128

42

564

595

1 358

2021

124

96

582

674

1 476

2022

139

93

636

806

1 674

2023

160

78

624

725

1 587

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965