Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2021-2022, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

21kv1

21kv2

21kv3

21kv4

22kv1

22kv2

22kv3

22kv4

Stockholms län

6 662

6 699

7 132

6 882

7 188

7 132

7 418

 

Uppsala län

3 895

3 922

4 224

3 976

4 386

4 050

4 202

 

Södermanlands län

3 147

3 127

3 478

3 407

3 681

3 636

3 718

 

Östergötlands län

3 465

3 479

3 550

3 498

3 630

3 838

3 705

 

Jönköpings län

2 640

2 705

2 746

2 537

2 862

2 911

2 952

 

Kronobergs län

2 431

2 312

2 201

2 267

2 456

2 413

2 482

 

Kalmar län

2 049

1 972

2 172

2 198

2 182

2 257

2 384

 

Gotlands län

3 362

3 553

3 823

3 813

3 733

4 213

4 428

 

Blekinge län

2 188

2 169

2 361

2 182

2 163

2 297

2 367

 

Skåne län

3 675

3 701

4 014

3 976

4 186

4 080

4 177

 

Hallands län

3 984

4 371

4 359

4 398

4 496

4 496

4 528

 

Västra Götalands län

3 770

3 927

3 984

4 095

4 230

4 220

4 112

 

Värmlands län

2 138

2 036

2 167

2 120

2 157

2 205

2 437

 

Örebro län

2 544

2 472

2 539

2 649

2 762

2 751

2 669

 

Västmanlands län

2 894

3 269

3 220

3 187

3 559

3 284

3 421

 

Dalarnas län

2 200

2 160

2 477

2 266

2 694

2 420

2 474

 

Gävleborgs län

2 028

2 232

2 199

2 070

2 153

2 445

2 311

 

Västernorrlands län

1 934

1 784

1 936

1 824

2 037

1 874

1 969

 

Jämtlands län

2 003

2 569

2 323

2 577

2 807

3 180

2 784

 

Västerbottens län

2 522

2 407

2 827