Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2024-07-11
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2023-2024, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

23kv1

23kv2

23kv3

23kv4

24kv1

24kv2

24kv3

24kv4

Stockholms län

6 655

6 549

6 753

6 594

6 658

6 490

 

 

Uppsala län

4 161

3 678

3 725

3 709

3 842

3 747

 

 

Södermanlands län

3 429

3 223

3 125

3 247

3 176

3 090

 

 

Östergötlands län

3 363

3 407

3 188

3 266

3 195

3 249

 

 

Jönköpings län

2 699

2 610

2 488

2 501

2 694

2 709

 

 

Kronobergs län

2 400

2 179

2 052

2 400

2 154

2 107

 

 

Kalmar län

2 408

2 163

2 166

2 134

2 227

2 422

 

 

Gotlands län

3 685

3 975

4 043

3 350

4 007

3 811

 

 

Blekinge län

2 018

2 102

2 134

2 100

2 166

1 954

 

 

Skåne län

3 847

3 609

3 643

3 662

3 842

3 882

 

 

Hallands län

4 113

4 388

4 111

4 014

4 193

4 393

 

 

Västra Götalands län

3 921

3 714

3 620

3 825

3 766

3 746

 

 

Värmlands län

2 182

1 900

2 013

2 176

2 389

2 266