Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Varsel

Senast uppdaterad 2024-05-14
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

2024

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

2 160

3 054

2 268

4 093

5 515

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

82

93

119

97

219

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

28

51

153

160

64

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

91

228

1 036

93

269

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

169

207

54

229

58

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

33

130

317

42

166

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

102

53

105

57

25

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

190

21

12

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

26

21

74

102

235

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

601

650

369

586

520

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

53

55

6

47

60

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

996

665

760

738

583

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

45

20

82

122

110