Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2021-08-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Västerbottens län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2021K2 272 69 341
2021K1 388 48 436
2020K4 620 47 667
2020K3 51 17 68
2020K2 27 35 62
2020K1 457 34 491
2019K4 227 24 251
2019K3 18 37 55
2019K2 257 64 321
2019K1 52 22 74
2018K4 97 22 119
2018K3 22 17 39
2018K2 417 42 459
2018K1 157 24 181
2017K4 371 41 412
2017K3 144 35 179
2017K2 229 94 323
2017K1 216 21 237
2016K4 384 61 445
2016K3 322 61 383
2016K2 393 122 515
2016K1 180 22 202
2015K4 95 127 222
2015K3 536 55 591
2015K2 145 61 206
2015K1 399 45 444
2014K4 144 62 206
2014K3 83 62 145
2014K2 223 22 245
2014K1 246 27 273
2013K4 106 34 140
2013K3 54 26 80
2013K2 127 14 141
2013K1 165 16 181
2012K4 68 25 93
2012K3 1 60 61
2012K2 61 10 71
2012K1 167 9 176
2011K4 101 32 133
2011K3 33 14 47
2011K2 0 64 64
2011K1 35 9 44
2010K4 53 39 92
2010K3 55 28 83
2010K2 89 79 168
2010K1 66 22 88

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta