Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-11-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

202201

663

648

10 208

26 731

449

38 699

202202

1 174

701

13 710

28 922

719

45 226

202203

2 467

996

21 255

44 204

963

69 885

202204

2 786

1 118

22 774

51 564

966

79 208

202205

772

1 286

28 008

64 679

795

95 540

202206

722

365

25 509

58 140

1 276

86 012

202207

1 293

1 288

18 561

37 809

871

59 822

202208

1 417

1 277

23 764

50 455

837

77 750

202209

1 054

1 360

27 869

64 855

1 098

96 236

202210

622

1 451

27 533

65 959

825

96 390

202211

 

 

 

 

 

 

202212

 

 

 

 

 

 

2022 Totalt

12 970

10 490

219 191

493 318

8 799

744 768

 

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

202101

252

312

3 975

7 748

249

12 536

202102

681

246

3 158

7 007

362

11 454

202103

1 616

298

4 115

8 376

463

14 868

202104

1 288

338

5 388

8 943

326

16 283

202105

229

400

6 605

12 826

260

20 320

202106

244

594

8 541

20 409

333

30 121

202107

745

884

11 205

28 311

562

41 707

202108

1 042

778

13 174

30 760

653

46 407

202109

806

739

16 113

36 729

552

54 939

202110

441

928

17 892

49 059

423

68 743

202111

388

1 073

19 776

52 549

463

74 249

202112

764

1 065

18 373

44 605

693

65 500

2021 Totalt

8 496

7 655

128 315

307 322

5 339

457 127

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta