Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2024-07-19
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

202401

881

1 519

24 772

45 328

993

73 493

202402

1 547

1 410

26 459

48 943

1 223

79 582

202403

2 728

1 312

26 009

52 658

1 209

83 916

202404

2 579

1 390

28 291

55 438

1 015

88 713

202405

900

1 695

32 842

70 368

939

106 744

202406

923

1 433

28 803

57 620

814

89 593

202407

 

 

 

 

 

 

202408

 

 

 

 

 

 

202409

 

 

 

 

 

 

202410

 

 

 

 

 

 

202411

 

 

 

 

 

 

202412

 

 

 

 

 

 

2024 Totalt

9 558

8 759

167 176

330 355

6 193

522 041

 

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

202301

781

1 113

22 055

49 332

793

74 074

202302

1 470

1 285

23 455

50 722

957

77 889

202303

2 634

1 527

28 801

57 459

1 097

91 518

202304

2 755

1 220

27 833

56 488

1 032

89 328

202305

858

1 618

35 556

72 457

841

111 330

202306

798

1 551

32 194

63 379

889

98 811

202307

1 398

1 375

24 890

40 934

1 063

69 660

202308

1 454

1 321

29 551

51 690

1 036

85 052

202309

1 061

1 522

33 461

65 213

1 091

102 348

202310

723

1 749

32 822

67 793

977

104 064

202311

514

1 639

30 475

61 459

866

94 953

202312

861

1 296

26 258

48 959

976

78 350

2023 Totalt

15 307

17 216

347 351

685 885

11 618

1 077 377

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta