Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

202101

252

312

3 975

7 748

249

12 536

202102

681

246

3 158

7 007

362

11 454

202103

1 616

298

4 041

8 376

463

14 794

202104

1 288

338

5 388

8 943

326

16 283

202105

229

400

6 605

12 826

260

20 320

202106

244

594

8 541

20 409

333

30 121

202107

745

884

11 205

28 311

562

41 707

202108

1 042

778

13 174

30 851

653

46 498

202109

 

 

 

 

 

 

202110

 

 

 

 

 

 

202111

 

 

 

 

 

 

202112

 

 

 

 

 

 

2021 Totalt

6 097

3 850

56 087

124 471

3 208

193 713

 

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

202001

539

1 416

20 234

68 794

1 118

92 101

202002

1 360

1 295

22 613

70 454

1 105

96 827

202003

1 406

774

12 393

35 880

695

51 148

202004

147

123

257

2 610

133

3 270

202005

63

138

413

3 033

94

3 741

202006

32

245

1 972

5 284

218

7 751

202007

310

436

4 386

14 399

427

19 958

202008

584

390

5 471

19 715

415

26 575

202009

493

455

7 595

22 323

427

31 293

202010

280

549

9 665

26 899

362

37 755

202011

145

283

4 734

13 292

213

18 667

202012

224

426

4 966

10 019

282

15 917

2020 Totalt

5 583

6 530

94 699

292 702

5 489

405 003

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta