Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Arboga

235,9

315,4

Fagersta

243,7

321,3

Hallstahammar

241,5

315,3

Kungsör

238,9

308,9

Köping

240,1

318,5

Norberg

242,9

311,1

Sala

241,1

310,7

Skinnskatteberg

238,9

298,4

Surahammar

238,4

321,3

Västerås

266,2

353,6

Västmanlands län

254,8

336,3

Riket

271,2

348,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2009-2019 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arboga

180,0

180,9

186,0

192,7

197,5

202,5

209,9

216,8

224,4

229,3

235,9

Fagersta

188,1

189,9

195,9

203,6

208,1

211,5

217,3

223,1

229,7

235,3

243,7

Hallstahammar

181,3

183,2

187,9

193,7

200,2

205,4

213,4

223,0

229,0

234,2

241,5

Kungsör

188,4

189,9

196,4

203,5

204,8

207,2

213,5

221,0

226,4

231,1

238,9

Köping

179,1

180,3

186,4

193,2

199,1

206,8

213,2

221,3

228,4

233,5

240,1

Norberg

178,0

180,0

184,8

195,4

199,2

201,7

212,6

222,7

228,6

237,1

242,9

Sala

180,0

182,7

187,1

194,7

202,0

207,6

214,2

223,5

229,9

235,7

241,1

Skinnskatteberg

180,6

183,1

190,8

196,7

202,8

204,6

208,6

219,3

226,9

234,3

238,9

Surahammar

182,7

184,4

189,3

195,4

202,1

205,1

211,8

219,5

225,7

231,1

238,4

Västerås

196,1

198,5

204,4

212,5

219,1

226,1

234,3

243,5

251,0

258,2

266,2

Västmanlands län

189,4

191,6

197,3

204,9

211,1

217,2

224,8

233,6

240,8

247,2

254,8

Riket

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

261,4

271,2

                       

Män

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arboga

246,8

250,3

260,0

265,7

269,5

270,8

274,4

284,3

296,8

307,6

315,4

Fagersta

259,5

258,4

268,6

277,3

277,9

276,5

281,7

288,7

300,5

309,4

321,3

Hallstahammar

241,8

245,2

255,0

264,2

268,1

273,8

281,7

290,8

300,8

307,0

315,3

Kungsör

253,9

253,7

265,4

270,4

271,3

273,9

277,8

283,5

288,7

300,7

308,9

Köping

245,7

249,1

264,7

271,2

275,7

279,8

288,8

294,5

305,1

311,4

318,5

Norberg

247,1

248,2

257,0

266,4

272,2

266,9

273,4

284,4

294,7

305,7

311,1

Sala

240,3

246,4

253,9

260,9

266,2

269,8

277,3

285,4

294,5

303,4

310,7

Skinnskatteberg

230,6

236,9

242,7

249,8

256,4

261,5

262,4

276,9

285,6

293,7

298,4

Surahammar

253,1

257,2

268,4

276,2

278,5

280,7

288,3

293,8

304,8

311,8

321,3

Västerås

278,7

280,9

290,8

301,1

307,5

312,5

319,6

326,7

334,4

344,1

353,6

Västmanlands län

263,7

266,5

276,8

285,8

291,0

294,9

301,8

309,3

318,2

327,4

336,3

Riket

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

337,2

348,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2009-2019 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2009=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arboga

100

101

103

107

110

113

117

120

125

127

131

Fagersta

100

101

104

108

111

112

116

119

122

125

130

Hallstahammar

100

101

104

107

110

113

118

123

126

129

133

Kungsör

100

101

104

108

109

110

113

117

120

123

127

Köping

100

101

104

108

111

115

119

124

128

130

134

Norberg

100

101

104

110

112

113

119

125

128

133

136

Sala

100

102

104

108

112

115

119

124

128

131

134

Skinnskatteberg

100

101

106

109

112

113

116

121

126

130

132

Surahammar

100

101

104

107

111

112

116

120

124

126

130

Västerås

100

101

104

108

112

115

119

124

128

132

136

Västmanlands län

100

101

104

108

111

115

119

123

127

131

135

Riket

100

102

105

109

112

116

120

124

128

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arboga

100

101

105

108

109

110

111

115

120

125

128

Fagersta

100

100

104

107

107

107

109

111

116

119

124

Hallstahammar

100

101

105

109

111

113

117

120

124

127

130

Kungsör

100

100

105

106

107

108

109

112

114

118

122

Köping

100

101

108

110

112

114

118

120

124

127

130

Norberg

100

100

104

108

110

108

111

115

119

124

126

Sala

100

103

106

109

111

112

115

119

123

126

129

Skinnskatteberg

100

103

105

108

111

113

114

120

124

127

129

Surahammar

100

102

106

109

110

111

114

116

120

123

127

Västerås

100

101

104

108

110

112

115

117

120

123

127

Västmanlands län

100

101

105

108

110

112

114

117

121

124

128

Riket

100

102

105

108

110

113

116

119

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta