Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2020-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arboga

1 077

1 027

6 945

7 094

15,5

14,5

Fagersta

1 782

1 689

6 525

6 742

27,3

25,1

Hallstahammar

1 593

1 660

8 156

8 244

19,5

20,1

Kungsör

838

862

4 285

4 460

19,6

19,3

Köping

2 866

2 775

12 898

13 187

22,2

21,0

Norberg

429

443

2 792

2 937

15,4

15,1

Sala

1 623

1 692

11 320

11 547

14,3

14,7

Skinnskatteberg

380

387

2 127

2 239

17,9

17,3

Surahammar

990

995

4 896

5 196

20,2

19,1

Västerås

18 009

18 120

77 444

78 107

23,3

23,2

Västmanlands län

29 587

29 650

137 388

139 753

21,5

21,2

Riket

1 016 425

1 030 306

5 156 448

5 222 847

19,7

19,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta