Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2020 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,3 9,9 65,2 18,9
Uppsala län 33,2 7,4 66,3 14,5
Södermanlands län 32,8 7,0 66,7 13,6
Östergötlands län 29,0 5,7 70,2 12,8
Jönköpings län 28,4 6,0 70,7 14,0
Kronobergs län 30,5 6,0 67,0 12,2
Kalmar län 27,9 5,3 71,5 12,8
Gotlands län 42,5 10,7 57,5 14,2
Blekinge län 30,7 5,7 69,3 11,5
Skåne län 33,3 8,1 65,9 15,6
Hallands län 33,6 8,1 65,4 15,1
Västra Götalands län 31,8 7,4 66,9 14,8
Värmlands län 33,1 6,5 65,6 12,1
Örebro län 31,7 6,2 67,8 12,8
Västmanlands län 32,0 6,8 67,3 13,5
Dalarnas län 32,0 7,0 67,1 13,8
Gävleborgs län 33,6 6,3 66,0 11,7
Västernorrlands län 31,4 6,2 67,5 12,4
Jämtlands län 34,7 8,6 64,3 15,0
Västerbottens län 31,1 5,7 68,0 11,7
Norrbottens län 33,1 6,9 65,6 12,3
Riket 32,4 7,7 66,4 15,1

Nystartade företag 2000-2020. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Västmanlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2000

28,0

67,0

29,0

66,0

   

2001

32,0

66,0

31,0

67,0

   

2002

29,9

68,3

31,4

66,4

   

2003

32,0

65,4

31,5

66,5

   

2004

29,9

68,0

32,2

65,4

   

2005

33,7

66,3

33,7

66,3

   

2006

32,8

67,2

35,0

65,0

   

2007

33,1

66,9

33,7

66,3

   

2008

31,8

68,2

34,1

65,9

   

2009

36,8

58,2

33,1

60,9

   

2010

28,0

63,6

32,0

60,6

   

2011

37,6

57,3

31,2

59,9

   

2012

33,6

59,6

31,1

59,9

   

2013

31,8

68,2

34,0

66,0

   

2014

31,9

68,1

34,2

65,8

   

2015

33,2

66,8

33,5

66,5

   

2016

29,1

70,3

32,1

66,4

   

2017

28,0

71,1

31,6

66,9

   

2018

32,5

66,7

32,3

66,3

   

2019

31,0

68,0

32,5

66,0

   

2020

32,0

67,3

32,4

66,4

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Västmanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

2,9

6,7

5,0

4,2

9,1

6,9

2001

3,0

5,8

4,6

4,0

8,3

6,3

2002

3,1

6,8

5,1

4,2

8,7

6,6

2003

3,7

7,2

5,6

4,1

8,4

6,4

2004

3,5

7,5

5,7

4,7

9,4

7,3

2005

4,1

8,5

6,2

5,2

9,9

7,6

2006

4,0

7,9

6,1

5,4

9,6

7,6

2007

5,1

9,8

7,9

6,2

11,9

9,7

2008

4,7

9,6

7,7

6,3

11,8

9,7

2009

5,6

8,5

7,5

6,7

11,9

10,0

2010

5,2

11,3

9,1

7,6

13,9

11,6

2011

7,7

11,3

10,0

7,8

14,5

12,3

2012

6,4

10,9

9,4

7,3

13,6

11,5

2013

5,9

12,1

9,1

7,9

14,9

11,5

2014

6,3

12,9

9,7

8,3

15,4

11,9

2015

6,7

12,9

9,9

7,9

15,1

11,6

2016

5,7

13,2

9,5

7,6

15,0

11,4

2017

5,4

13,1

9,5

7,3

14,8

11,3

2018

6,4

12,5

9,6

7,1

14,0

10,8

2019

6,0

12,5

9,3

7,1

13,8

10,6

2020

6,8

13,5

10,3

7,7

15,1

11,7

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare. Index år 2000=100

             

År

Västmanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

100

100

100

100

100

100

2001

103

87

92

95

91

91

2002

107

101

102

100

96

96

2003

128

107

112

98

92

93

2004

121

112

114

112

103

106

2005

140

127

124

123

109

110

2006

139

119

122

127

106

110

2007

176

146

158

148

131

141

2008

162

143

154

150

130

141

2009

195

127

150

159

131

144

2010

180

169

182

181

153

168

2011

266

168

200

185

159

178

2012

222

163

187

173

149

167

2013

203

181

182

189

164

167

2014

217

192

193

197

169

172

2015

231

192

198

188

166

167

2016

198

197

191

180

165

165

2017

187

196

189

173

162

163

2018

222

187

192

170

154

157

2019

207

186

186

170

152

153

2020

234

201

206

184

166

169

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta