Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2018. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västmanlands län

Riket

Varuproducenter

33 077

1 129 548

Tjänsteproducenter

39 785

2 220 960

Offentlig förvaltning

21 069

928 410

Ej branschfördelat

11 947

549 388

Summa

105 878

4 828 306

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2018. Procent

     

 

Västmanlands län

Riket

Varuproducenter

31,2

23,4

Tjänsteproducenter

37,6

46,0

Offentlig förvaltning

19,9

19,2

Ej branschfördelat

11,3

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2018. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

20 944

20 478

11 445

7 034

59 901

2002

22 632

20 549

11 890

7 462

62 533

2003

22 775

21 115

12 703

7 602

64 195

2004

23 562

21 928

13 033

7 739

66 262

2005

22 905

23 295

13 397

8 085

67 682

2006

26 578

24 249

13 734

8 728

73 289

2007

27 992

26 647

14 340

8 926

77 905

2008

27 484

27 478

14 727

9 170

78 859

2009

23 279

27 840

14 876

8 980

74 975

2010

27 911

29 468

14 885

9 767

82 031

2011

29 219

31 075

14 995

9 864

85 153

2012

28 395

30 929

15 439

9 704

84 467

2013

28 828

32 075

16 594

9 852

87 349

2014

27 603

33 926

17 433

9 788

88 750

2015

31 845

35 667

18 566

10 758

96 836

2016

30 950

37 276

19 345

11 296

98 867

2017

32 605

38 925

20 162

11 844

103 536

2018

33 077

39 785

21 069

11 947

105 878

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2018. Index år 2001=100

           

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

108

100

104

106

104

2003

109

103

111

108

107

2004

113

107

114

110

111

2005

109

114

117

115

113

2006

127

118

120

124

122

2007

134

130

125

127

130

2008

131

134

129

130

132

2009

111

136

130

128

125

2010

133

144

130

139

137

2011

140

152

131

140

142

2012

136

151

135

138

141

2013

138

157

145

140

146

2014

132

166

152

139

148

2015

152

174

162

153

162

2016

148

182

169

161

165

2017

156

190

176

168

173

2018

158

194

184

170

177

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta