Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2021. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västmanlands län

Riket

Varuproducenter

36 003

1 315 605

Tjänsteproducenter

43 867

2 527 475

Offentlig förvaltning

22 832

1 029 814

Ej branschfördelat

12 754

613 664

Summa

115 456

5 486 558

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Procent

     

 

Västmanlands län

Riket

Varuproducenter

31,2

24,0

Tjänsteproducenter

38,0

46,1

Offentlig förvaltning

19,8

18,8

Ej branschfördelat

11,0

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2002-2021. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

22 632

20 549

11 890

7 462

62 533

2003

22 775

21 115

12 703

7 602

64 195

2004

23 562

21 928

13 033

7 739

66 262

2005

22 905

23 295

13 397

8 085

67 682

2006

26 578

24 249

13 734

8 728

73 289

2007

27 992

26 647

14 340

8 926

77 905

2008

27 484

27 478

14 727

9 170

78 859

2009

23 279

27 840

14 876

8 980

74 975

2010

27 911

29 468

14 885

9 767

82 031

2011

29 219

31 075

14 995

9 864

85 153

2012

28 395

30 929

15 439

9 704

84 467

2013

28 828

32 075

16 594

9 852

87 349

2014

27 603

33 926

17 433

9 788

88 750

2015

31 845

35 667

18 566

10 758

96 836

2016

30 950

37 276

19 345

11 296

98 867

2017

32 605

38 925

20 162

11 844

103 536

2018

33 077

39 785

21 069

11 947

105 878

2019

31 496

41 124

21 810

11 648

106 078

2020

31 825

41 084

21 688

11 814

106 411

2021

36 003

43 867

22 832

12 754

115 456

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

2021

1 315 605

2 527 475

1 029 814

613 664

5 486 558

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2002-2021. Index år 2002=100

           

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

101

103

107

102

103

2004

104

107

110

104

106

2005

101

113

113

108

108

2006

117

118

116

117

117

2007

124

130

121

120

125

2008

121

134

124

123

126

2009

103

135

125

120

120

2010

123

143

125

131

131

2011

129

151

126

132

136

2012

125

151

130

130

135

2013

127

156

140

132

140

2014

122

165

147

131

142

2015

141

174

156

144

155

2016

137

181

163

151

158

2017

144

189

170

159

166

2018

146

194

177

160

169

2019

139

200

183

156

170

2020

141

200

182

158

170

2021

159

213

192

171

185

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2002

100

100

100

100

100

2003

103

104

106

104

104

2004

110

109

109

108

109

2005

111

114

113

114

113

2006

121

122

117

121

121

2007

126

135

124

123

129

2008

125

141

129

128

133

2009

112

142

130

129

130

2010

127

150

133

138

139

2011

132

158

137

139

145

2012

129

160

143

138

145

2013

126

166

147

141

149

2014

130

176

153

145

155

2015

141

188

159

155

166

2016

143

194

167

165

172

2017

153

202

176

172

180

2018

159

211

184

180

188

2019

165

223

191

185

196

2020

162

222

194

186

196

2021

185

240

205

201

213

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta