Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2023-12-14
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2021, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 280
Uppsala län 236
Södermanlands län 222
Östergötlands län 226
Jönköpings län 227
Kronobergs län 222
Kalmar län 221
Gotlands län 221
Blekinge län 219
Skåne län 234
Hallands län 247
Västra Götalands län 239
Värmlands län 224
Örebro län 219
Västmanlands län 227
Dalarnas län 224
Gävleborgs län 221
Västernorrlands län 226
Jämtlands län 223
Västerbottens län 226
Norrbottens län 237
Riket 242
Disponibel inkomst per invånare 2010-2021. Tusental kronor

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 201 207 214 221 224 229 238 243 252 266 267 280
Uppsala län 173 180 188 191 197 202 206 211 217 226 224 236
Södermanlands län 166 174 180 182 187 190 197 200 208 213 210 222
Östergötlands län 166 174 180 183 187 194 199 205 213 218 217 226
Jönköpings län 167 175 181 185 190 193 201 208 213 216 212 227
Kronobergs län 167 175 180 181 187 192 197 205 209 214 209 222
Kalmar län 163 171 177 180 186 191 195 202 209 213 211 221
Gotlands län 162 170 175 181 183 189 196 198 208 214 211 221
Blekinge län 160 168 173 177 182 186 192 198 206 208 209 219
Skåne län 174 181 186 190 195 200 205 210 216 224 223 234
Hallands län 180 190 196 200 205 212 218 225 232 236 231 247
Västra Götalands län 173 181 188 191 197 201 209 214 222 229 227 239
Värmlands län 164 172 178 180 186 190 194 202 209 214 212 224
Örebro län 162 170 175 178 183 188 194 200 206 210 210 219
Västmanlands län 169 177 184 186 191 196 200 206 212 219 219 227
Dalarnas län 164 172 178 181 187 192 196 202 209 213 212 224
Gävleborgs län 163 171 176 179 184 188 192 200 206 210 209 221
Västernorrlands län 165 173 180 182 189 193 197 203 210 214 214 226
Jämtlands län 162 169 175 179 185 190 194 201 207 212 212 223
Västerbottens län 161 169 175 178 183 188 194 198 206 212 213 226
Norrbottens län 168 176 184 188 195 199 202 210 216 222 225 237
Riket 176 183 190 194 199 204 210 216 223 231 230 242
Disponibel inkomst per invånare 2010-2021. Index år 2010=100

Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 104 106 110 111 114 118 121 125 132 133 139
Uppsala län 100 104 109 110 114 117 119 122 125 131 129 136
Södermanlands län 100 105 108 110 113 114 119 120 125 128 127 134
Östergötlands län 100 105 108 110 113 117 120 123 128 131 131 136
Jönköpings län 100 105 108 111 114 116 120 125 128 129 127 136
Kronobergs län 100 105 108 108 112 115 118 123 125 128 125 133
Kalmar län 100 105 109 110 114 117 120 124 128 131 129 136
Gotlands län 100 105 108 112 113 117 121 122 128 132 130 136
Blekinge län 100 105 108 111 114 116 120 124 129 130 131 137
Skåne län 100 104 107 109 112 115 118 121 124 129 128 134
Hallands län 100 106 109 111 114 118 121 125 129 131 128 137
Västra Götalands län 100 105 109 110 114 116 121 124 128 132 131 138
Värmlands län 100 105 109 110 113 116 118 123 127 130 129 137
Örebro län 100 105 108 110 113 116 120 123 127 130 130 135
Västmanlands län 100 105 109 110 113 116 118 122 125 130 130 134
Dalarnas län 100 105 109 110 114 117 120 123 127 130 129 137
Gävleborgs län 100 105 108 110 113 115 118 123 126 129 128 136
Västernorrlands län 100 105 109 110 115 117 119 123 127 130 130 137
Jämtlands län 100 104 108 110 114 117 120 124 128 131 131 138
Västerbottens län 100 105 109 111 114 117 120 123 128 132 132 140
Norrbottens län 100 105 110 112 116 118 120 125 129 132 134 141
Riket 100 104 108 110 113 116 119 123 127 131 131 138

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta