Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västmanlands län 466 382 352 396
Riket 446 442 375 422

Lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

267

213

202

228

2003

277

224

207

236

2004

283

227

211

241

2005

304

233

220

251

2006

304

237

230

257

2007

325

253

242

273

2008

336

268

255

287

2009

351

278

264

297

2010

354

281

275

302

2011

371

292

283

314

2012

372

307

289

322

2013

381

315

294

329

2014

388

322

302

336

2015

402

330

309

345

2016

419

334

314

352

2017

414

339

326

357

2018

421

345

333

363

2019

441

356

331

372

2020

442

362

346

380

2021

466

382

352

396

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

303

283

247

276

2008

316

295

262

290

2009

317

301

273

296

2010

324

309

280

303

2011

332

321

288

313

2012

340

332

297

323

2013

345

337

304

329

2014

354

345

311

337

2015

363

357

317

346

2016

379

367

325

356

2017

384

376

335

365

2018

395

388

347

377

2019

409

402

355

389

2020

422

418

364

402

2021

446

442

375

422

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

105

103

104

2004

106

107

105

106

2005

114

110

109

110

2006

114

112

114

113

2007

122

119

120

120

2008

126

126

127

126

2009

132

131

131

130

2010

133

132

137

133

2011

139

138

140

138

2012

140

144

143

141

2013

143

148

146

145

2014

145

151

150

148

2015

151

155

153

151

2016

157

157

156

155

2017

155

159

162

157

2018

158

162

165

159

2019

165

167

164

163

2020

166

170

171

167

2021

175

179

175

174

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

104

102

104

103

2004

109

105

107

107

2005

113

109

110

110

2006

117

113

114

114

2007

121

121

119

120

2008

127

126

126

126

2009

127

129

131

129

2010

130

132

135

132

2011

133

137

139

137

2012

137

142

143

141

2013

139

144

146

143

2014

142

148

150

147

2015

145

153

152

151

2016

152

157

156

155

2017

154

161

161

159

2018

159

166

167

164

2019

164

172

170

170

2020

169

179

175

175

2021

179

189

180

184

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta