Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Västmanlands län

 

Byggnader

647

457

494

Maskiner

2 093

2 200

3 276

Totalt

2 740

2 657

3 770

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Västmanlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

764

1 044

1 808

7 308

28 732

36 040

1992

216

862

1 078

4 947

24 553

29 500

1993

242

656

898

4 365

26 860

31 225

1994

164

1 175

1 339

4 862

34 263

39 125

1995

537

1 712

2 249

8 749

46 895

55 644

1996

414

1 610

2 024

9 715

51 547

61 262

1997

266

1 635

1 901

7 925

49 574

57 499

1998

285

1 724

2 009

7 926

50 154

58 080

1999

148

1 154

1 302

7 861

47 922

55 783

2000

51

1 059

1 110

8 031

48 240

56 271

2001

130

1 312

1 442

6 572

47 910

54 482

2002

93

1 254

1 347

6 081

45 059

51 140

2003

103

1 356

1 459

5 824

41 160

46 984

2004

92

1 370

1 462

5 605

40 258

45 863

2005

57

1 513

1 570

5 202

49 464

54 666

2006

61

1 318

1 379

5 719

51 080

56 799

2007

230

1 545

1 775

6 518

56 350

62 868

2008

166

1 842

2 008

9 032

56 755

65 787

2009

145

1 071

1 216

6 782

43 505

50 287

2010

60

1 230

1 290

4 997

41 649

46 646

2011

145

1 357

1 502

5 776

43 525

49 301

2012

557

1 601

2 157

7 513

46 917

54 430

2013

484

2 612

3 096

6 405

46 183

52 588

2014

647

2 093

2 740

6 931

44 526

51 457

2015

457

2 200

2 657

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

494

3 276

3 770

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

                             

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Västmanlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

28

83

60

68

85

82

1993

32

63

50

60

93

87

1994

21

113

74

67

119

109

1995

70

164

124

120

163

154

1996

54

154

112

133

179

170

1997

35

157

105

108

173

160

1998

37

165

111

108

175

161

1999

19

111

72

108

167

155

2000

7

101

61

110

168

156

2001

17

126

80

90

167

151

2002

12

120

75

83

157

142

2003

13

130

81

80

143

130

2004

12

131

81

77

140

127

2005

7

145

87

71

172

152

2006

8

126

76

78

178

158

2007

30

148

98

89

196

174

2008

22

176

111

124

198

183

2009

19

103

67

93

151

140

2010

8

118

71

68

145

129

2011

19

130

83

79

151

137

2012

73

153

119

103

163

151

2013

63

250

171

88

161

146

2014

85

200

152

95

155

143

2015

60

211

147

100

195

176

Planer 2016

65

314

209

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta