Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2019

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arboga 310 63
Fagersta 578 118
Hallstahammar 256 52
Kungsör 244 50
Köping 365 74
Norberg 253 52
Sala 267 54
Skinnskatteberg 289 59
Surahammar 215 44
Västerås 459 93
Västmanlands län 398 81
Riket 491 100
BRP per invånare 2008-2019. Tusental kronor

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arboga 249 231 270 268 269 267 277 292 275 298 302 310
Fagersta 433 423 392 461 456 462 503 524 489 549 577 578
Hallstahammar 191 202 177 223 214 211 221 217 232 289 251 256
Kungsör 224 216 181 195 202 208 197 206 215 221 233 244
Köping 333 327 254 302 317 320 337 366 363 366 349 365
Norberg 189 182 159 173 179 193 208 212 217 230 246 253
Sala 203 215 200 212 227 219 226 242 246 247 258 267
Skinnskatteberg 228 211 189 210 255 254 260 281 264 276 292 289
Surahammar 224 212 172 194 211 222 217 208 198 198 209 215
Västerås 336 339 329 348 381 395 388 426 436 443 450 459
Västmanlands län 316 299 325 336 331 339 341 368 372 384 389 398
Riket 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arboga

67

64

71

68

68

67

67

67

62

65

64

63

Fagersta

117

118

103

117

116

116

122

120

110

119

121

118

Hallstahammar

52

56

47

56

54

53

54

50

52

63

53

52

Kungsör

61

60

47

49

51

52

48

47

48

48

49

50

Köping

90

91

67

76

81

80

82

84

82

80

73

74

Norberg

51

51

42

44

46

48

50

49

49

50

52

52

Sala

55

60

53

54

58

55

55

56

55

54

54

54

Skinnskatteberg

62

59

50

53

65

64

63

65

59

60

61

59

Surahammar

61

59

45

49

54

56

53

48

44

43

44

44

Västerås

91

94

86

88

97

99

94

98

98

96

95

93

Västmanlands län

85

83

85

85

84

85

83

85

84

83

82

81

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arboga

100

93

109

108

108

107

111

117

110

120

121

124

Fagersta

100

98

90

106

105

107

116

121

113

127

133

133

Hallstahammar

100

106

93

117

112

110

116

114

121

151

131

134

Kungsör

100

96

81

87

90

93

88

92

96

99

104

109

Köping

100

98

76

91

95

96

101

110

109

110

105

110

Norberg

100

96

84

91

95

102

110

112

115

122

130

134

Sala

100

106

99

105

112

108

111

119

121

122

127

132

Skinnskatteberg

100

93

83

92

112

111

114

123

116

121

128

127

Surahammar

100

95

77

87

94

99

97

93

88

88

93

96

Västerås

100

101

98

104

113

118

115

127

130

132

134

137

Västmanlands län

100

95

103

106

105

107

108

116

118

122

123

126

Riket

100

97

103

107

106

108

111

118

120

124

128

133

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta