Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2021

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arboga 319 61
Fagersta 551 105
Hallstahammar 256 49
Kungsör 269 51
Köping 444 84
Norberg 277 53
Sala 288 55
Skinnskatteberg 367 70
Surahammar 230 44
Västerås 470 89
Västmanlands län 415 79
Riket 527 100
BRP per invånare 2010-2021. Tusental kronor

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arboga 270 268 269 267 277 292 275 298 302 302 270 319
Fagersta 392 461 456 462 503 524 489 549 577 544 445 551
Hallstahammar 177 223 214 211 221 217 232 289 251 252 251 256
Kungsör 181 195 202 208 197 206 215 221 233 258 241 269
Köping 254 302 317 320 337 366 363 366 349 368 410 444
Norberg 159 173 179 193 208 212 217 230 246 245 224 277
Sala 200 212 227 219 226 242 246 247 258 267 271 288
Skinnskatteberg 189 210 255 254 260 281 264 276 292 294 290 367
Surahammar 172 194 211 222 217 208 198 198 209 205 224 230
Västerås 329 348 381 395 388 426 436 443 450 442 444 470
Västmanlands län 321 339 332 332 339 352 366 371 386 402 388 415
Riket 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487 527

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arboga

71

68

68

67

67

67

62

65

64

62

55

61

Fagersta

103

117

116

116

122

120

110

119

121

111

91

105

Hallstahammar

47

56

54

53

54

50

52

63

53

51

52

49

Kungsör

47

49

51

52

48

47

48

48

49

53

49

51

Köping

67

76

81

80

82

84

82

80

73

75

84

84

Norberg

42

44

46

48

50

49

49

50

52

50

46

53

Sala

53

54

58

55

55

56

55

54

54

54

56

55

Skinnskatteberg

50

53

65

64

63

65

59

60

61

60

60

70

Surahammar

45

49

54

56

53

48

44

43

44

42

46

44

Västerås

86

88

97

99

94

98

98

96

95

90

91

89

Västmanlands län

84

86

84

83

82

81

82

81

81

82

80

79

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2010=100

                         

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Arboga

100

99

100

99

102

108

102

110

112

112

100

118

Fagersta

100

118

116

118

128

134

125

140

147

139

114

141

Hallstahammar

100

126

121

119

125

122

131

163

142

142

142

144

Kungsör

100

108

112

115

109

114

119

122

129

143

133

149

Köping

100

119

125

126

133

144

143

144

137

145

161

175

Norberg

100

109

113

121

131

133

136

145

155

154

141

174

Sala

100

106

113

109

113

121

123

123

129

133

135

144

Skinnskatteberg

100

111

135

134

138

149

140

146

155

156

154

194

Surahammar

100

113

123

129

127

121

115

115

122

120

131

134

Västerås

100

106

116

120

118

130

133

135

137

134

135

143

Västmanlands län

100

106

103

103

106

110

114

116

120

125

121

129

Riket

100

104

103

104

108

114

117

121

125

129

128

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta