Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2018

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arboga 302 64
Fagersta 577 121
Hallstahammar 251 53
Kungsör 233 49
Köping 349 73
Norberg 246 52
Sala 258 54
Skinnskatteberg 292 61
Surahammar 209 44
Västerås 450 95
Västmanlands län 389 82
Riket 475 100
BRP per invånare 2007-2018. Tusental kronor

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 269 249 231 270 268 269 267 277 292 275 298 302
Fagersta 411 433 423 392 461 456 462 503 524 489 549 577
Hallstahammar 204 191 202 177 223 214 211 221 217 232 289 251
Kungsör 206 224 216 181 195 202 208 197 206 215 221 233
Köping 293 333 327 254 302 317 320 337 366 363 366 349
Norberg 164 189 182 159 173 179 193 208 212 217 230 246
Sala 186 203 215 200 212 227 219 226 242 246 247 258
Skinnskatteberg 210 228 211 189 210 255 254 260 281 264 276 292
Surahammar 207 224 212 172 194 211 222 217 208 198 198 209
Västerås 312 336 339 329 348 381 395 388 426 436 443 450
Västmanlands län 313 316 299 325 336 331 339 341 368 372 384 389
Riket 363 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arboga

74

67

64

71

68

68

67

67

67

62

65

64

Fagersta

113

117

118

103

117

116

116

122

120

110

119

121

Hallstahammar

56

52

56

47

56

54

53

54

50

52

63

53

Kungsör

57

61

60

47

49

51

52

48

47

48

48

49

Köping

81

90

91

67

76

81

80

82

84

82

80

73

Norberg

45

51

51

42

44

46

48

50

49

49

50

52

Sala

51

55

60

53

54

58

55

55

56

55

54

54

Skinnskatteberg

58

62

59

50

53

65

64

63

65

59

60

61

Surahammar

57

61

59

45

49

54

56

53

48

44

43

44

Västerås

86

91

94

86

88

97

99

94

98

98

96

95

Västmanlands län

86

85

83

85

85

84

85

83

85

84

83

82

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arboga

100

93

86

100

100

100

99

103

109

102

111

112

Fagersta

100

105

103

95

112

111

112

122

127

119

134

140

Hallstahammar

100

94

99

87

109

105

103

108

106

114

142

123

Kungsör

100

109

105

88

95

98

101

96

100

104

107

113

Köping

100

114

112

87

103

108

109

115

125

124

125

119

Norberg

100

115

111

97

105

109

118

127

129

132

140

150

Sala

100

109

116

108

114

122

118

122

130

132

133

139

Skinnskatteberg

100

109

100

90

100

121

121

124

134

126

131

139

Surahammar

100

108

102

83

94

102

107

105

100

96

96

101

Västerås

100

108

109

105

112

122

127

124

137

140

142

144

Västmanlands län

100

101

96

104

107

106

108

109

118

119

123

124

Riket

100

102

99

105

109

108

110

113

120

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta