Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2021, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 201,6 88
Fagersta 201,6 88
Hallstahammar 199,9 87
Kungsör 192,3 84
Köping 201,0 88
Norberg 199,7 87
Sala 199,7 87
Skinnskatteberg 192,4 84
Surahammar 200,0 87
Västerås 227,6 99
Västmanlands län 215,3 94
Riket 228,8 100
Skattekraft 2011-2022. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 159,8 159,9 163,0 168,3 170,2 173,3 177,8 184,7 192,6 195,2 200,3 201,6
Fagersta 171,2 169,3 172,3 177,1 176,9 177,9 182,3 186,9 194,0 196,8 202,4 201,6
Hallstahammar 156,5 157,5 162,4 167,8 169,9 173,5 180,5 185,7 191,8 194,0 196,3 199,9
Kungsör 163,5 165,2 169,3 174,6 173,0 173,3 179,7 185,4 188,4 190,2 192,6 192,3
Köping 159,7 160,5 167,0 171,7 173,3 177,6 184,0 188,7 196,9 199,6 200,5 201,0
Norberg 162,0 162,4 165,9 173,7 178,7 173,9 181,2 188,1 195,1 199,2 201,7 199,7
Sala 156,9 159,6 161,8 166,6 170,3 173,2 179,5 185,6 190,6 193,8 196,6 199,7
Skinnskatteberg 158,2 162,0 164,9 169,3 171,7 171,5 175,5 183,6 189,4 192,5 196,2 192,4
Surahammar 164,1 165,6 170,4 174,2 177,8 176,6 182,5 187,2 194,0 195,7 198,1 200,0
Västerås 178,2 179,4 182,9 189,3 194,1 198,3 205,0 211,3 216,4 221,6 225,0 227,6
Västmanlands län 170,2 171,3 175,2 181,0 184,6 187,8 194,1 200,2 206,0 210,1 213,3 215,3
Riket 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8
Utveckling av skattekraften 2011-2022. Index riket=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arboga 92 91 91 91 89 89 88 88 89 88 89 88
Fagersta 99 96 96 95 93 92 90 90 90 89 90 88
Hallstahammar 90 89 90 90 89 89 89 89 89 88 87 87
Kungsör 94 94 94 94 91 89 89 89 87 86 86 84
Köping 92 91 93 92 91 91 91 90 91 90 89 88
Norberg 93 92 92 93 94 90 90 90 91 90 90 87
Sala 90 91 90 90 89 89 89 89 88 88 87 87
Skinnskatteberg 91 92 92 91 90 88 87 88 88 87 87 84
Surahammar 94 94 95 94 93 91 90 90 90 89 88 87
Västerås 103 102 102 102 102 102 102 101 100 100 100 99
Västmanlands län 98 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 94
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta