Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2024, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 221,5 88
Fagersta 217,2 86
Hallstahammar 217,1 86
Kungsör 219,0 87
Köping 218,3 87
Norberg 216,5 86
Sala 217,2 86
Skinnskatteberg 209,1 83
Surahammar 219,9 87
Västerås 247,1 98
Västmanlands län 234,4 93
Riket 251,4 100
Skattekraft 2013-2024. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arboga 163,0 168,3 170,2 173,3 177,8 184,7 192,6 195,2 200,3 201,6 208,4 221,5
Fagersta 172,3 177,1 176,9 177,9 182,3 186,9 194,0 196,8 202,4 201,6 206,6 217,2
Hallstahammar 162,4 167,8 169,9 173,5 180,5 185,7 191,8 194,0 196,3 199,9 205,7 217,1
Kungsör 169,3 174,6 173,0 173,3 179,7 185,4 188,4 190,2 192,6 192,3 203,7 219,0
Köping 167,0 171,7 173,3 177,6 184,0 188,7 196,9 199,6 200,5 201,0 209,3 218,3
Norberg 165,9 173,7 178,7 173,9 181,2 188,1 195,1 199,2 201,7 199,7 202,3 216,5
Sala 161,8 166,6 170,3 173,2 179,5 185,6 190,6 193,8 196,6 199,7 205,0 217,2
Skinnskatteberg 164,9 169,3 171,7 171,5 175,5 183,6 189,4 192,5 196,2 192,4 199,5 209,1
Surahammar 170,4 174,2 177,8 176,6 182,5 187,2 194,0 195,7 198,1 200,0 208,2 219,9
Västerås 182,9 189,3 194,1 198,3 205,0 211,3 216,4 221,6 225,0 227,6 236,8 247,1
Västmanlands län 175,2 181,0 184,6 187,8 194,1 200,2 206,0 210,1 213,3 215,3 223,5 234,4
Riket 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2 251,4
Utveckling av skattekraften 2013-2024. Index riket=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Arboga 91 91 89 89 88 88 89 88 89 88 87 88
Fagersta 96 95 93 92 90 90 90 89 90 88 86 86
Hallstahammar 90 90 89 89 89 89 89 88 87 87 86 86
Kungsör 94 94 91 89 89 89 87 86 86 84 85 87
Köping 93 92 91 91 91 90 91 90 89 88 87 87
Norberg 92 93 94 90 90 90 91 90 90 87 85 86
Sala 90 90 89 89 89 89 88 88 87 87 86 86
Skinnskatteberg 92 91 90 88 87 88 88 87 87 84 83 83
Surahammar 95 94 93 91 90 90 90 89 88 87 87 87
Västerås 102 102 102 102 102 101 100 100 100 99 99 98
Västmanlands län 97 97 97 97 96 96 96 95 95 94 93 93
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta