Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2020-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2021, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Arboga 200,3 89
Fagersta 202,4 90
Hallstahammar 196,3 87
Kungsör 192,6 86
Köping 200,5 89
Norberg 201,7 90
Sala 196,6 87
Skinnskatteberg 196,2 87
Surahammar 198,1 88
Västerås 225,0 100
Västmanlands län 213,3 95
Riket 225,2 100
Skattekraft 2010-2021. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arboga 160,0 159,8 159,9 163,0 168,3 170,2 173,3 177,8 184,7 192,6 195,2 200,3
Fagersta 173,2 171,2 169,3 172,3 177,1 176,9 177,9 182,3 186,9 194,0 196,8 202,4
Hallstahammar 159,7 156,5 157,5 162,4 167,8 169,9 173,5 180,5 185,7 191,8 194,0 196,3
Kungsör 164,4 163,5 165,2 169,3 174,6 173,0 173,3 179,7 185,4 188,4 190,2 192,6
Köping 164,1 159,7 160,5 167,0 171,7 173,3 177,6 184,0 188,7 196,9 199,6 200,5
Norberg 162,5 162,0 162,4 165,9 173,7 178,7 173,9 181,2 188,1 195,1 199,2 201,7
Sala 155,9 156,9 159,6 161,8 166,6 170,3 173,2 179,5 185,6 190,6 193,8 196,6
Skinnskatteberg 157,6 158,2 162,0 164,9 169,3 171,7 171,5 175,5 183,6 189,4 192,5 196,2
Surahammar 164,2 164,1 165,6 170,4 174,2 177,8 176,6 182,5 187,2 194,0 195,7 198,1
Västerås 176,5 178,2 179,4 182,9 189,3 194,1 198,3 205,0 211,3 216,4 221,6 225,0
Västmanlands län 169,9 170,2 171,3 175,2 181,0 184,6 187,8 194,1 200,2 206,0 210,1 213,3
Riket 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2
Utveckling av skattekraften 2010-2021. Index riket=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arboga 92 92 91 91 91 89 89 88 88 89 88 89
Fagersta 100 99 96 96 95 93 92 90 90 90 89 90
Hallstahammar 92 90 89 90 90 89 89 89 89 89 88 87
Kungsör 95 94 94 94 94 91 89 89 89 87 86 86
Köping 95 92 91 93 92 91 91 91 90 91 90 89
Norberg 94 93 92 92 93 94 90 90 90 91 90 90
Sala 90 90 91 90 90 89 89 89 89 88 88 87
Skinnskatteberg 91 91 92 92 91 90 88 87 88 88 87 87
Surahammar 95 94 94 95 94 93 91 90 90 90 89 88
Västerås 102 103 102 102 102 102 102 102 101 100 100 100
Västmanlands län 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta