Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2018. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västmanlands län 921 770 556 748
Riket 1 000 930 588 839

BRP per sysselsatt 2001-2018. Tusental kronor, löpande priser

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

540

542

341

544

2002

577

544

329

553

2003

604

571

344

575

2004

630

588

354

594

2005

660

599

368

615

2006

730

620

382

657

2007

741

655

401

603

2008

719

654

418

604

2009

675

671

436

599

2010

802

682

450

650

2011

828

683

456

662

2012

782

687

462

652

2013

792

710

485

669

2014

758

736

500

673

2015

905

759

520

730

2016

902

777

527

736

2017

921

779

543

749

2018

921

770

556

748

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

661

2010

865

776

475

702

2011

870

797

489

719

2012

850

795

503

718

2013

838

814

513

726

2014

862

844

525

749

2015

938

885

535

788

2016

958

892

548

799

2017

987

905

566

817

2018

1 000

930

588

839

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2018. Index år 2001=100

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

107

100

97

102

2003

112

105

101

106

2004

117

109

104

109

2005

122

111

108

113

2006

135

114

112

121

2007

137

121

118

111

2008

133

121

123

111

2009

125

124

128

110

2010

149

126

132

120

2011

153

126

134

122

2012

145

127

136

120

2013

147

131

142

123

2014

140

136

147

124

2015

168

140

153

134

2016

167

143

155

135

2017

171

144

160

138

2018

171

142

163

138

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

117

2010

143

140

141

124

2011

143

143

145

127

2012

140

143

149

127

2013

138

146

152

128

2014

142

152

155

133

2015

155

159

159

139

2016

158

160

162

141

2017

163

163

168

145

2018

165

167

174

149

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta