Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2023-12-15
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2021. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västmanlands län 1 038 857 582 923
Riket 1 185 1 079 642 1 085

BRP per sysselsatt 2002-2021. Tusental kronor, löpande priser

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

577

544

329

553

2003

604

571

344

575

2004

630

588

354

594

2005

660

599

368

615

2006

730

620

382

657

2007

741

655

401

603

2008

719

654

418

604

2009

675

671

436

681

2010

802

682

450

738

2011

828

683

456

749

2012

782

687

462

736

2013

792

710

485

754

2014

758

736

500

756

2015

905

759

520

821

2016

902

777

527

831

2017

921

779

543

845

2018

921

770

556

844

2019

890

792

556

839

2020

915

812

565

860

2021

1 038

857

582

923

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

2021

1 185

1 079

642

1 085

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Utveckling av BRP per sysselsatt 2002-2021. Index år 2002=100

         

Västmanlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

105

105

105

104

2004

109

108

108

107

2005

114

110

112

111

2006

126

114

116

119

2007

128

120

122

109

2008

125

120

127

109

2009

117

123

132

123

2010

139

125

137

134

2011

143

126

138

135

2012

135

126

140

133

2013

137

131

147

136

2014

131

135

152

137

2015

157

140

158

149

2016

156

143

160

150

2017

160

143

165

153

2018

160

142

169

153

2019

154

146

169

152

2020

158

149

171

155

2021

180

158

177

167

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

105

105

105

2004

116

110

108

111

2005

118

114

112

114

2006

127

118

115

120

2007

130

126

121

111

2008

127

129

128

113

2009

120

130

132

128

2010

137

134

136

136

2011

138

138

140

139

2012

135

138

144

138

2013

133

141

146

140

2014

137

146

150

144

2015

149

153

153

151

2016

152

155

157

154

2017

157

157

162

157

2018

159

161

168

162

2019

165

169

173

168

2020

166

175

176

172

2021

188

187

183

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta