Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Nitrogen…

Sales of fertilizers, Nitrogen (N)

Last update 2021-04-29
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Region Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 83
Uppsala County 77
Södermanland County 91
Östergötland County 109
Jönköping County 58
Kronoberg County 56
Kalmar County 110
Gotland County 82
Blekinge County 96
Skåne County 135
Halland County 119
Västra Götaland County 93
Värmland County 36
Örebro County 86
Västmanland County 71
Dalarna County 50
Gävleborg County 24
Västernorrland County 25
Jämtland County 25
Västerbotten County 45
Norrbotten County 34
Sweden 90
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land

Year Västra Götaland County Sweden
2000/2001 90 84
2001/2002 77 79
2002/2003 81 77
2003/2004 76 75
2004/2005 68 68
2005/2006 60 69
2006/2007 69 71
2007/2008 71 75
2008/2009 58 57
2009/2010 65 69
2010/2011 66 69
2011/2012 65 60
2012/2013 62 66
2013/2014 74 74
2014/2015 77 79
2015/2016 81 78
2016/2017 78 83
2017/2018 76 77
2018/2019 79 76
2019/2020 93 90
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Nitrogen (N) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2000/2001=100

Year Västra Götaland County Sweden
2000/2001 100 100
2001/2002 86 94
2002/2003 90 92
2003/2004 84 89
2004/2005 76 81
2005/2006 67 82
2006/2007 77 85
2007/2008 79 89
2008/2009 64 68
2009/2010 72 82
2010/2011 73 82
2011/2012 72 71
2012/2013 69 79
2013/2014 82 88
2014/2015 86 94
2015/2016 90 93
2016/2017 87 99
2017/2018 84 92
2018/2019 88 90
2019/2020 103 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta