Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Environment // Sales of fertilizers, Potassiu…

Sales of fertilizers, Potassium (K)

Last update 2021-04-29
Explanation
The statistics are intended to illustrate regional sales to agriculture and horticulture of nitrogen, phosphorus and potassium in commercial fertilizer and continuously to monitor developments.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Region Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land
Stockholm County 10
Uppsala County 8
Södermanland County 10
Östergötland County 12
Jönköping County 8
Kronoberg County 9
Kalmar County 6
Gotland County 15
Blekinge County 16
Skåne County 26
Halland County 16
Västra Götaland County 15
Värmland County 8
Örebro County 16
Västmanland County 9
Dalarna County 12
Gävleborg County 4
Västernorrland County 3
Jämtland County 3
Västerbotten County 6
Norrbotten County 5
Sweden 13
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land

Year Västra Götaland County Sweden
2000/2001 17 16
2001/2002 15 16
2002/2003 15 16
2003/2004 15 16
2004/2005 13 14
2005/2006 12 13
2006/2007 13 13
2007/2008 13 14
2008/2009 7 7
2009/2010 8 9
2010/2011 8 9
2011/2012 10 9
2012/2013 10 11
2013/2014 11 11
2014/2015 10 11
2015/2016 11 11
2016/2017 11 11
2017/2018 12 12
2018/2019 12 11
2019/2020 15 13
Sales of fertilizers for agricultural and horticultural purposes in 2000/2001-2019/2020. Potassium (K) in kg per hectare of utilized arable land. Index year 2000/2001=100

Year Västra Götaland County Sweden
2000/2001 100 100
2001/2002 88 100
2002/2003 88 100
2003/2004 88 100
2004/2005 76 88
2005/2006 71 81
2006/2007 76 81
2007/2008 76 88
2008/2009 41 44
2009/2010 47 56
2010/2011 47 56
2011/2012 59 56
2012/2013 59 69
2013/2014 65 69
2014/2015 59 69
2015/2016 65 69
2016/2017 65 69
2017/2018 71 75
2018/2019 71 69
2019/2020 88 81

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta