Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Life expectancy

Last update 2021-03-18
Explanation

The remaining life expectancy comprises the average number of years of life remaining to a person at a certain age. The remaining life expectancy at birth in brief is termed the life expectancy

PDF
Diagram nuläge
Average life expectancy, 2016-2020. Years

Region Women Men
Stockholm Count 84,8 81,2
Uppsala County 84,9 81,5
Södermanland County 83,7 80,2
Östergötland County 84,2 81,1
Jönköping County 84,7 81,2
Kronoberg County 84,5 81,6
Kalmar County 84,3 80,6
Gotland County 84,5 80,8
Blekinge County 83,8 80,4
Skåne County 84,4 80,9
Halland County 85,1 82,1
Västra Götaland County 84,2 80,7
Värmland County 84,2 80,3
Örebro County 84,2 80,3
Västmanland County 84,1 80,2
Dalarna County 84,3 80,7
Gävleborg County 83,5 80,0
Västernorrland County 83,4 79,8
Jämtland County 83,8 80,4
Västerbotten County 84,0 80,8
Norrbotten County 83,2 79,6
Sweden 84,3 80,8

Life expectancy, 1966-2020. Years

           

Period, year

Women

Göteborg and Bohus County

Älvs- borg County

Skara- borg County

Västra Götaland County

Sweden

1966-1970

77,4

77,2

76,5

 

76,8

1971-1975

78,1

78,0

77,5

 

77,7

1976-1980

78,5

79,0

78,8

 

78,5

1981-1985

79,5

79,8

80,0

 

79,5

1986-1990

80,2

80,9

80,5

 

80,2

1991-1995

81,0

81,4

81,3

 

81,0

1996-2000

 

 

 

82,0

81,8

2001-2005

 

 

 

82,4

82,4

2006-2010

 

 

 

83,2

83,2

2011-2015

 

 

 

83,8

83,8

2016-2020

 

 

 

84,2

84,3

Period, year

Men

Göteborg and Bohus County

Älvs- borg County

Skara- borg County

Västra Götaland County

Sweden

1966-1970

71,8

72,5

72,6

 

71,9

1971-1975

72,2

73,0

72,7

 

72,1

1976-1980

72,2

73,6

73,5

 

72,4

1981-1985

73,1

74,3

74,6

 

73,6

1986-1990

74,2

75,5

75,6

 

74,4

1991-1995

75,5

76,5

76,3

 

75,6

1996-2000

 

 

 

77,1

76,9

2001-2005

 

 

 

78,1

78,0

2006-2010

 

 

 

79,2

79,1

2011-2015

 

 

 

80,2

80,1

2016-2020

 

 

 

80,7

80,8

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta