Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Domestic migration

Last update 2021-02-23
Explanation

A move must take place between different properties to be considered as moving in the statistics.

PDF
Diagram tidsserie
Domestic migration, migration from and to other counties in the nation, by gender in 2020. Västra Götaland County

Women Men Total
In-migrants 13 636 14 289 27 925
Out-migrants 14 766 14 958 29 724
Net migration -1 130 -669 -1 799
Source: Statistics Sweden

Domestic migration, migration from and to other counties in the nation, by gender in 1997-2020

               

Year

Västra Götaland County

In-migrants

Out-migrants

Net migration

Women

Men

Women

Men

Women

Men

Total

1997

11 519

11 011

11 410

10 736

109

275

384

1998

12 250

11 648

11 705

11 121

545

527

1 072

1999

12 048

11 314

11 789

10 985

259

329

588

2000

12 779

11 906

12 202

11 165

577

741

1 318

2001

12 681

11 769

11 756

10 608

925

1 161

2 086

2002

12 361

11 250

11 234

10 339

1 127

911

2 038

2003

12 101

11 074

11 496

10 702

605

372

977

2004

12 275

11 377

11 781

10 819

494

558

1 052

2005

12 524

11 742

12 267

11 138

257

604

861

2006

12 739

11 975

12 311

11 710

428

265

693

2007

12 391

11 729

12 660

11 948

-269

-219

-488

2008

12 506

11 668

12 116

11 524

390

144

534

2009

12 317

11 398

12 549

11 839

-232

-441

-673

2010

12 800

11 777

12 888

12 088

-88

-311

-399

2011

13 242

12 476

12 986

12 449

256

27

283

2012

13 030

12 261

13 148

12 592

-118

-331

-449

2013

13 220

12 922

13 101

12 786

119

136

255

2014

13 655

13 583

13 706

13 475

-51

108

57

2015

13 464

13 634

13 777

13 600

-313

34

-279

2016

13 408

13 638

13 545

13 495

-137

143

6

2017

13 634

14 414

14 459

14 179

-825

235

-590

2018

13 511

14 152

13 900

14 010

-389

142

-247

2019

13 010

13 441

13 761

14 032

-751

-591

-1 342

2020

13 636

14 289

14 766

14 958

-1 130

-669

-1 799

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta