Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Population

Last update 2023-02-22
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge

Population 2022-12-31 by gender and age

             

Age

Västra Götaland County

Sweden

Number

Per cent

Per cent

Women

Men

Women

Men

Women

Men

0-4

47 200

50 274

2,7

2,9

2,7

2,9

5-9

49 762

52 986

2,8

3,0

2,9

3,1

10-14

50 474

53 953

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

48 132

51 013

2,7

2,9

2,7

2,9

20-24

46 780

53 096

2,7

3,0

2,6

2,9

25-29

56 665

59 776

3,2

3,4

3,2

3,4

30-34

65 572

70 530

3,7

4,0

3,6

3,7

35-39

57 204

61 443

3,3

3,5

3,1

3,3

40-44

52 765

55 459

3,0

3,2

3,0

3,1

45-49

52 785

55 060

3,0

3,1

3,1

3,2

50-54

53 911

55 088

3,1

3,1

3,1

3,2

55-59

56 027

57 382

3,2

3,3

3,1

3,2

60-64

47 347

48 255

2,7

2,7

2,7

2,7

65-69

45 659

44 585

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

43 760

41 759

2,5

2,4

2,6

2,5

75-79

41 183

38 011

2,3

2,2

2,4

2,2

80-84

26 877

22 612

1,5

1,3

1,5

1,3

85-89

16 800

11 341

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 846

4 331

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 638

863

0,2

0,0

0,1

0,1

100-

372

80

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

870 759

887 897

49,5

50,5

49,7

50,3

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta