Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Population

Last update 2022-02-22
Explanation
The annual population statistics are total statistics describing the composition of the population in different respects (gender, age, citizenship, regional distribution etc.) and changes in the population over time. The basis for population statistics is data on the population taken from the register of the total population (RTB).
PDF
Diagram nuläge

Population 2021-12-31 by gender and age

             

Age

Västra Götaland County

Sweden

Number

Per cent

Per cent

Women

Men

Women

Men

Women

Men

0-4

47 888

51 024

2,7

2,9

2,7

2,9

5-9

50 173

53 018

2,9

3,0

2,9

3,1

10-14

50 152

53 601

2,9

3,1

2,9

3,1

15-19

47 056

49 823

2,7

2,9

2,7

2,9

20-24

45 897

52 338

2,6

3,0

2,6

2,9

25-29

58 757

62 052

3,4

3,6

3,2

3,4

30-34

64 085

68 099

3,7

3,9

3,6

3,7

35-39

55 378

59 617

3,2

3,4

3,1

3,3

40-44

52 050

54 438

3,0

3,1

3,0

3,1

45-49

53 531

55 340

3,1

3,2

3,1

3,2

50-54

54 141

55 591

3,1

3,2

3,1

3,2

55-59

54 564

56 151

3,1

3,2

3,1

3,2

60-64

47 318

47 846

2,7

2,7

2,7

2,7

65-69

45 294

44 286

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

44 577

42 614

2,6

2,4

2,6

2,5

75-79

39 937

36 839

2,3

2,1

2,4

2,2

80-84

25 583

21 157

1,5

1,2

1,5

1,3

85-89

16 727

10 964

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 731

4 277

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 641

877

0,2

0,1

0,1

0,1

100-

355

72

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

864 835

880 024

49,6

50,4

49,7

50,3

Source: Statistics Sweden

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta