Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2022, ton

       

Typ av gods

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

Fraktgods

16 175

101

16 275

Post

703

 

703

Totalt

16 877

101

16 978

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2002-2022, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2002

55 790

18

24

55 832

2003

55 140

19

16

55 175

2004

64 201

5

18

64 224

2005

58 409

8

12

58 429

2006

54 097

54

6

54 157

2007

60 053

49

15

60 117

2008

49 280

11

3

49 294

2009

42 807

2

 

42 809

2010

47 782

13

2

47 797

2011

41 777

25

 

41 802

2012

31 560

3

 

31 563

2013

27 932

5

 

27 937

2014

15 404

21

 

15 425

2015

11 970

105

 

12 075

2016

12 349

32

 

12 381

2017

15 863

 

 

15 863

2018

17 357

 

 

17 357

2019

 

 

 

 

2020

19 679

 

 

19 679

2021

18 242

 

 

18 242

2022

16 175

 

101

16 275

         

Post per flygplats 2002-2022, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2002

3 923

5

 

3 928

2003

3 836

 

 

3 836

2004

2 527

 

 

2 527

2005

2 226

22

2

2 250

2006

1 871

88

 

1 959

2007

1 698

74

 

1 772

2008

1 763

 

 

1 763

2009

1 700

 

 

1 700

2010

1 571

 

 

1 571

2011

1 865

 

 

1 865

2012

1 817

1

 

1 818

2013

1 871

 

 

1 871

2014

1 725

3

 

1 728

2015

1 574

 

 

1 574

2016

1 288

 

 

1 288

2017

1 100

 

 

1 100

2018

1 114

 

 

1 114

2019

695

 

 

695

2020

1 006

 

 

1 006

2021

1 078

 

 

1 078

2022

703

 

 

703

         

Fraktgods och post flygplats 2002-2022, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2002

59 713

23

24

59 760

2003

58 976

19

16

59 011

2004

66 728

5

18

66 751

2005

60 635

30

14

60 679

2006

55 968

142

6

56 116

2007

61 751

123

15

61 889

2008

51 043

11

3

51 057

2009

44 507

2

 

44 509

2010

49 353

13

2

49 368

2011

43 642

25

 

43 667

2012

33 377

4

 

33 381

2013

29 803

5

 

29 808

2014

17 129

24

 

17 153

2015

13 544

105

 

13 649

2016

13 637

32

 

13 669

2017

16 963

 

 

16 963

2018

18 470

 

 

18 470

2019

695

 

 

695

2020

20 685

 

 

20 685

2021

19 320

 

 

19 320

2022

16 877

 

101

16 978

Källa: Transportstyrelsen

         

Utveckling av fraktgods per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2002

100

100

100

100

2003

99

106

67

99

2004

115

28

75

115

2005

105

44

50

105

2006

97

300

25

97

2007

108

272

63

108

2008

88

61

13

88

2009

77

11

 

77

2010

86

72

8

86

2011

75

139

 

75

2012

57

17

 

57

2013

50

28

 

50

2014

28

117

 

28

2015

21

583

 

22

2016

22

178

 

22

2017

28

 

 

28

2018

31

 

 

31

2019

 

 

 

 

2020

35

 

 

35

2021

33

 

 

33

2022

29

 

 

29

         

Utveckling av post per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2002

100

100

 

100

2003

98

 

 

98

2004

64

 

 

64

2005

57

440

 

57

2006

48

1 760

 

50

2007

43

1 480

 

45

2008

45

 

 

45

2009

43

 

 

43

2010

40

 

 

40

2011

48

 

 

47

2012

46

20

 

46

2013

48

 

 

48

2014

44

60

 

44

2015

40

 

 

40

2016

33

 

 

33

2017

28

 

 

28

2018

28

 

 

28

2019

18

 

 

18

2020

26

 

 

26

2021

27

 

 

27

2022

18

 

 

18

         

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2002

100

100

100

100

2003

99

83

67

99

2004

112

22

75

112

2005

102

130

58

102

2006

94

617

25

94

2007

103

535

63

104

2008

85

48

13

85

2009

75

9

 

74

2010

83

57

8

83

2011

73

109

 

73

2012

56

17

 

56

2013

50

22

 

50

2014

29

104

 

29

2015

23

457

 

23

2016

23

139

 

23

2017

28

 

 

28

2018

31

 

 

31

2019

1

 

 

1

2020

35

 

 

35

2021

32

 

 

32

2022

28

 

420

28

Källa: Transportstyrelsen

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta