Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2021, ton

       

Typ av gods

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

Fraktgods

18 242

 

18 242

Post

1 078

 

1 078

Totalt

19 320

 

19 320

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2001-2021, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2001

51 814

35

24

51 873

2002

55 790

18

24

55 832

2003

55 140

19

16

55 175

2004

64 201

5

18

64 224

2005

58 409

8

12

58 429

2006

54 097

54

6

54 157

2007

60 053

49

15

60 117

2008

49 280

11

3

49 294

2009

42 807

2

 

42 809

2010

47 782

13

2

47 797

2011

41 777

25

 

41 802

2012

31 560

3

 

31 563

2013

27 932

5

 

27 937

2014

15 404

21

 

15 425

2015

11 970

105

 

12 075

2016

12 349

32

 

12 381

2017

15 863

 

 

15 863

2018

17 357

 

 

17 357

2019

 

 

 

 

2020

19 679

 

 

19 679

2021

18 242

 

 

18 242

         

Post per flygplats 2001-2021, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2001

3 858

176

 

4 034

2002

3 923

5

 

3 928

2003

3 836

 

 

3 836

2004

2 527

 

 

2 527

2005

2 226

22

2

2 250

2006

1 871

88

 

1 959

2007

1 698

74

 

1 772

2008

1 763

 

 

1 763

2009

1 700

 

 

1 700

2010

1 571

 

 

1 571

2011

1 865

 

 

1 865

2012

1 817

1

 

1 818

2013

1 871

 

 

1 871

2014

1 725

3

 

1 728

2015

1 574

 

 

1 574

2016

1 288

 

 

1 288

2017

1 100

 

 

1 100

2018

1 114

 

 

1 114

2019

695

 

 

695

2020

1 006

 

 

1 006

2021

1 078

 

 

1 078

         

Fraktgods och post flygplats 2001-2021, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2001

55 672

211

24

55 907

2002

59 713

23

24

59 760

2003

58 976

19

16

59 011

2004

66 728

5

18

66 751

2005

60 635

30

14

60 679

2006

55 968

142

6

56 116

2007

61 751

123

15

61 889

2008

51 043

11

3

51 057

2009

44 507

2

 

44 509

2010

49 353

13

2

49 368

2011

43 642

25

 

43 667

2012

33 377

4

 

33 381

2013

29 803

5

 

29 808

2014

17 129

24

 

17 153

2015

13 544

105

 

13 649

2016

13 637

32

 

13 669

2017

16 963

 

 

16 963

2018

18 470

 

 

18 470

2019

695

 

 

695

2020

20 685

 

 

20 685

2021

19 320

 

 

19 320

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2001

100

100

100

100

2002

108

51

100

108

2003

106

54

67

106

2004

124

14

75

124

2005

113

23

50

113

2006

104

154

25

104

2007

116

140

63

116

2008

95

31

13

95

2009

83

6

 

83

2010

92

37

8

92

2011

81

71

 

81

2012

61

9

 

61

2013

54

14

 

54

2014

30

60

 

30

2015

23

300

 

23

2016

24

91

 

24

2017

31

 

 

31

2018

33

 

 

33

2019

 

 

 

 

2020

38

 

 

38

2021

35

 

 

35

         

Utveckling av post per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2001

100

100

 

100

2002

102

3

 

97

2003

99

 

 

95

2004

66

 

 

63

2005

58

13

 

56

2006

48

50

 

49

2007

44

42

 

44

2008

46

 

 

44

2009

44

 

 

42

2010

41

 

 

39

2011

48

 

 

46

2012

47

1

 

45

2013

48

 

 

46

2014

45

2

 

43

2015

41

 

 

39

2016

33

 

 

32

2017

29

 

 

27

2018

29

 

 

28

2019

18

 

 

17

2020

26

 

 

25

2021

28

 

 

27

         

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2001

100

100

100

100

2002

107

11

100

107

2003

106

9

67

106

2004

120