Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2020, ton

       

Typ av gods

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

Fraktgods

19 679

0

19 679

Post

1 006

 

1 006

Totalt

20 685

0

20 685

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2000-2020, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2000

57 510

243

30

57 783

2001

51 814

35

24

51 873

2002

55 790

18

24

55 832

2003

55 140

19

16

55 175

2004

64 201

5

18

64 224

2005

58 409

8

12

58 429

2006

54 097

54

6

54 157

2007

60 053

49

15

60 117

2008

49 280

11

3

49 294

2009

42 807

2

 

42 809

2010

47 782

13

2

47 797

2011

41 777

25

 

41 802

2012

31 560

3

 

31 563

2013

27 932

5

 

27 937

2014

15 404

21

 

15 425

2015

11 970

105

 

12 075

2016

12 349

32

 

12 381

2017

15 863

 

 

15 863

2018

17 357

 

 

17 357

2019

 

 

 

 

2020

19 679

 

 

19 679

         

Post per flygplats 2000-2020, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2000

3 752

 

2

3 754

2001

3 858

176

 

4 034

2002

3 923

5

 

3 928

2003

3 836

 

 

3 836

2004

2 527

 

 

2 527

2005

2 226

22

2

2 250

2006

1 871

88

 

1 959

2007

1 698

74

 

1 772

2008

1 763

 

 

1 763

2009

1 700

 

 

1 700

2010

1 571

 

 

1 571

2011

1 865

 

 

1 865

2012

1 817

1

 

1 818

2013

1 871

 

 

1 871

2014

1 725

3

 

1 728

2015

1 574

 

 

1 574

2016

1 288

 

 

1 288

2017

1 100

 

 

1 100

2018

1 114

 

 

1 114

2019

695

 

 

695

2020

1 006

 

 

1 006

         

Fraktgods och post flygplats 2000-2020, ton

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2000

61 262

243

32

61 537

2001

55 672

211

24

55 907

2002

59 713

23

24

59 760

2003

58 976

19

16

59 011

2004

66 728

5

18

66 751

2005

60 635

30

14

60 679

2006

55 968

142

6

56 116

2007

61 751

123

15

61 889

2008

51 043

11

3

51 057

2009

44 507

2

 

44 509

2010

49 353

13

2

49 368

2011

43 642

25

 

43 667

2012

33 377

4

 

33 381

2013

29 803

5

 

29 808

2014

17 129

24

 

17 153

2015

13 544

105

 

13 649

2016

13 637

32

 

13 669

2017

16 963

 

 

16 963

2018

18 470

 

 

18 470

2019

695

 

 

695

2020

20 685

 

 

20 685

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2000

100

100

100

100

2001

90

14

80

90

2002

97

7

80

97

2003

96

8

53

95

2004

112

2

60

111

2005

102

3

40

101

2006

94

22

20

94

2007

104

20

50

104

2008

86

5

10

85

2009

74

1

 

74

2010

83

5

7

83

2011

73

10

 

72

2012

55

1

 

55

2013

49

2

 

48

2014

27

9

 

27

2015

21

43

 

21

2016

21

13

 

21

2017

28

 

 

27

2018

30

 

 

30

2019

 

 

 

 

2020

34

 

 

34

         

Utveckling av post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2000

100

 

100

100

2001

103

100

 

107

2002

105

3

 

105

2003

102

 

 

102

2004

67

 

 

67

2005

59

13

100

60

2006

50

50

 

52

2007

45

42

 

47

2008

47

 

 

47

2009

45

 

 

45

2010

42

 

 

42

2011

50

 

 

50

2012

48

1

 

48

2013

50

 

 

50

2014

46

2

 

46

2015

42

 

 

42

2016

34

 

 

34

2017

29

 

 

29

2018

30

 

 

30

2019

19

 

 

19

2020

27

 

 

27

         

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

         

År

Göteborg-Landvetter

Göteborg-City

Trollhättan/ Vänersborg

Totalt Västra Götalands län

2000

100

100

100

100

2001

91

87

75

91

2002

97

9

75

97

2003

96

8

50

96

2004

109

2

56

108

2005

99

12

44

99

2006

91

58

19

91

2007

101

51

47

101

2008

83

5

9

83

2009

73

1

 

72

2010

81

5

6

80

2011

71

10

 

71

2012

54

2

 

54

2013

49

2

 

48

2014

28

10

 

28

2015

22

43

 

22

2016

22

13

 

22

2017

28

 

 

28

2018

30

 

 

30

2019

1

 

 

1

2020

34

 

 

34

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta