Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Nyregistrerade personbilar eft…

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

Senast uppdaterad 2022-01-10
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2021.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

25 546

17 512

19 768

7 003

277

394

37 842

13

108 355

60,3

Uppsala län

2 435

1 150

1 695

834

30

14

1 737

3

7 898

54,6

Södermanlands län

2 496

1 046

1 150

540

27

50

1 395

1

6 705

47,2

Östergötlands län

3 754

1 749

2 121

1 270

70

42

2 143

1

11 150

50,6

Jönköpings län

3 964

2 042

1 829

1 014

51

75

1 850

1

10 826

44,5

Kronobergs län

1 765

732

863

414

21

42

906

2

4 745

47,4

Kalmar län

2 143

1 076

709

295

14

166

886

0

5 289

39,1

Gotlands län

381

157

238

82

4

9

173

0

1 044

48,5

Blekinge län

1 424

531

525

319

18

37

659

2

3 515

44,4

Skåne län

16 424

8 724

8 455

2 924

106

292

9 669

9

46 603

46,0

Hallands län

3 970

1 309

2 086

624