Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2021, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 504

366

4 943

3 195

10 008

Uppsala län

18

148

238

228

632

Södermanlands län

1 310

242

2 208

889

4 649

Östergötlands län

667

131

1 440

1 448

3 686

Kalmar län

515

394

706

1 203

2 818

Gotlands län

527

729

65

863

2 184

Blekinge län

505

90

3 171

2 007

5 773

Skåne län

1 377

406

17 087

14 887

33 757

Hallands län

185

119

1 896

2 062

4 262

Västra Götalands län

687

1 474

18 710

17 644

38 515

Värmlands län

124

96

582

674

1 476

Västmanlands län

478

112

1 722

566

2 878

Gävleborgs län

981

448

1 820

2 452

5 701

Västernorrlands län

370

269

1 967

2 215

4 821

Västerbottens län

523

252

1 290

1 694

3 759

Norrbottens län

922

1 975

2 198

4 163

9 258

Riket

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021, tusen ton

           

Västra Götalands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

1 529

6 966

28 501

20 408

57 404

2002

1 212

6 237

27 032

20 835

55 316

2003

1 278

6 123

29 750

21 604

58 755

2004

1 264

5 498

31 455

24 474

62 691

2005

1 001

5 361

32 283

24 392

63 037

2006

850

5 090

32 896

26 409

65 245

2007

1 064

5 185

32 699

25 533

64 481

2008

968

5 578

36 274

26 513

69 333

2009

922

1 970

20 104

18 641

41 637

2010

895

2 066

22 954

19 940

45 855

2011

945

2 095

21 261

18 933

43 234

2012

988

2 131

20 574

19 084

42 777

2013

902

1 966

19 455

17 511

39 834

2014

1 066

1 725

19 291

16 574

38 656

2015

1 001

1 659

19 697

17 018

39 375

2016

1 229

1 789

21 399

18 117

42 534

2017

1 139

1 802

20 698

18 508

42 147

2018

981

1 879

21 221

18 320

42 401

2019

750

1 968

20 580

17 162

40 460

2020

1 063

1 830

20 590

16 504

39 987

2021

687

1 474

18 710

17 644

38 515

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

12 207

12 163

70 677

57 781

152 828

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

2018

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

2019

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

2020

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

2021

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.