Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2023-05-02
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2022, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 493

370

4 908

2 970

9 741

Uppsala län

4

122

221

447

794

Södermanlands län

1 485

223

2 418

829

4 955

Östergötlands län

794

237

1 358

1 343

3 732

Kalmar län

523

318

949

1 242

3 032

Gotlands län

510

1 098

33

670

2 311

Blekinge län

293

80

3 138

2 172

5 683

Skåne län

1 411

499

16 616

14 202

32 728

Hallands län

190

89

2 104

2 046

4 429

Västra Götalands län

812

2 034

21 868

17 532

42 246

Värmlands län

139

93

636

806

1 674

Västmanlands län

514

78

1 670

709

2 971

Gävleborgs län

949

406

2 245

2 149

5 749

Västernorrlands län

171

199

1 761

1 740

3 871

Västerbottens län

527

230

1 183

1 702

3 642

Norrbottens län

876

1 755

2 267

4 524

9 422

Riket

10 691

7 831

63 375

55 083

136 980

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022, tusen ton

           

Västra Götalands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

1 212

6 237

27 032

20 835

55 316

2003

1 278

6 123

29 750

21 604

58 755

2004

1 264

5 498

31 455

24 474

62 691

2005

1 001

5 361

32 283

24 392

63 037

2006

850

5 090

32 896

26 409

65 245

2007

1 064

5 185

32 699

25 533

64 481

2008

968

5 578

36 274

26 513

69 333

2009

922

1 970

20 104

18 641

41 637

2010

895

2 066

22 954

19 940

45 855

2011

945

2 095

21 261

18 933

43 234

2012

988

2 131

20 574

19 084

42 777

2013

902

1 966

19 455

17 511

39 834

2014

1 066

1 725

19 291

16 574

38 656

2015

1 001

1 659

19 697

17 018

39 375

2016

1 229

1 789

21 399

18 117

42 534

2017

1 139

1 802

20 698

18 508

42 147

2018

981

1 879

21 221

18 320

42 401

2019

750

1 968

20 580

17 162

40 460

2020

1 063

1 830

20 590

16 504

39 987

2021

687

1 474

18 710

17 644

38 515

2022

812

2 034

21 868

17 532

42 246

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854