Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2021-04-13
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2020, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 410

340

4 596

3 068

9 414

Uppsala län

3

117

178

197

495

Södermanlands län

1 528

105

2 298

1 051

4 982

Östergötlands län

635

107

1 689

1 495

3 926

Kalmar län

497

314

906

1 061

2 778

Gotlands län

513

414

32

56

1 015

Blekinge län

457

59

4 466

2 498

7 480

Skåne län

1 605

412

15 505

13 867

31 389

Hallands län

215

181

1 844

2 066

4 306

Västra Götalands län

1 063

1 830

20 590

16 504

39 987

Värmlands län

128

42

564

595

1 329

Västmanlands län

641

114

1 458

382

2 595

Gävleborgs län

1 090

590

3 097

2 264

7 041

Västernorrlands län

317

331

2 106

2 297

5 051

Västerbottens län

482

198

1 296

1 677

3 653

Norrbottens län

781

1 576

2 197

5 483

10 037

Riket

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2000-2020, tusen ton

           

Västra Götalands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2000

1 369

6 942

29 633

21 493

59 437

2001

1 529

6 966

28 501

20 408

57 404

2002

1 212

6 237

27 032

20 835

55 316

2003

1 278

6 123

29 750

21 604

58 755

2004

1 264

5 498

31 455

24 474

62 691

2005

1 001

5 361

32 283

24 392

63 037

2006

850

5 090

32 896

26 409

65 245

2007

1 064

5 185

32 699

25 533

64 481

2008

968

5 578

36 274

26 513

69 333

2009

922

1 970

20 104

18 641

41 637

2010

895

2 066

22 954

19 940

45 855

2011

945

2 095

21 261

18 933

43 234

2012

988

2 131

20 574

19 084

42 777

2013

902

1 966

19 455

17 511

39 834

2014

1 066

1 725

19 291

16 574

38 656

2015

1 001

1 659

19 697

17 018

39 375

2016

1 229

1 789

21 399

18 117

42 534

2017

1 139

1 802

20 698

18 508

42 147

2018

981

1 879

21 221

18 320

42 401

2019

750

1 968

20 580

17 162

40 460

2020

1 063

1 830

20 590

16 504

39 987

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2000

12 629

12 671

74 206

59 800

159 306

2001

12 207

12 163

70 677

57 781

152 828

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389