Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2024-05-07
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Sjöfart, inrikes och utrikes 2023

           

Region                     

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes       

Totalt         

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 522

6 723

8 245

18,5

81,5

Uppsala län

143

548

691

20,7

79,3

Södermanlands län

1 529

2 540

4 069

37,6

62,4

Östergötlands län

1 280

1 852

3 132

40,9

59,1

Kalmar län

1 012

1 992

3 004

33,7

66,3

Gotlands län

1 025

668

1 693

60,5

39,5

Blekinge län

441

6 891

7 332

6,0

94,0

Skåne län

543

23 568

24 111

2,3

97,7

Hallands län

289

3 998

4 287

6,7

93,3

Västra Götalands län

2 290

35 247

37 537

6,1

93,9

Värmlands län

238

1 349

1 587

15,0

85,0

Västmanlands län

702

2 073

2 775

25,3

74,7

Gävleborgs län

1 409

4 342

5 751

24,5

75,5

Västernorrlands län

610

3 571

4 181

14,6

85,4

Västerbottens län

724

3 131

3 855

18,8

81,2

Norrbottens län

2 334

7 358

9 692

24,1

75,9

Riket

16 091

105 851

121 942

13,2

86,8

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2003-2023

           

Västra Götalands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2003

7 402

51 355

58 757

12,6

87,4

2004

6 763

55 930

62 693

10,8

89,2

2005

6 363

56 676

63 038

10,1

89,9

2006

5 942

59 305

65 247

9,1

90,9

2007

6 250

58 234

64 484

9,7

90,3

2008

6 546

62 787

69 333

9,4

90,6

2009

2 892

38 745

41 637

6,9

93,1

2010

2 961

42 894

45 855

6,5

93,5

2011

3 040

40 194

43 234

7,0

93,0

2012

3 119

39 658

42 777

7,3

92,7

2013

2 868

36 966

39 834

7,2

92,8

2014

2 791

35 865

38 656

7,2

92,8

2015

2 660

36 715

39 375

6,8

93,2

2016

3 018

39 516

42 534

7,1

92,9

2017

2 941

39 206

42 147

7,0

93,0

2018

2 860

39 541

42 401

6,7

93,3

2019

2 718

37 742

40 460

6,7

93,3

2020

2 893

37 094

39 987

7,2

92,8

2021

2 161

36 354

38 515

5,6

94,4

2022

2 846

39 400

42 246

6,7

93,3

2023

2 290

35 247

37 537

6,1

93,9

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

2020

18 095

117 383

135 478

13,4

86,6

2021

17 943

116 237

134 177

13,4

86,6

2022

18 522

118 458

136 980

13,5

86,5

2023

16 091

105 851

121 942

13,2

86,8

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2003-2023. Index år 2003=100

       

Västra Götalands län

År

Index år 2003=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2003

100

100

100

2004

91

109

107

2005

86

110

107

2006

80

115

111

2007

84

113

110

2008

88

122

118

2009

39

75

71

2010

40

84

78

2011

41

78

74

2012

42

77

73

2013

39

72

68

2014

38

70

66

2015

36

71

67

2016

41

77

72

2017

40

76

72

2018

39

77

72

2019

37

73

69

2020

39

72

68

2021

29

71

66

2022

38

77

72

2022

31

69

64

Riket

     

År

Index år 2003=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

2003

100

100

100

2004

96

105

104

2005

111

110

110

2006

96

115

112

2007

108

116

115

2008

109

117

116

2009

59

81

78

2010

76

91

89

2011

74

90

87

2012

70

87

84

2013

68

83

81

2014

69

83

81

2015

70

84

82

2016

67

85

82

2017

70

88

86

2018

73

89

87

2019

78

87

86

2020

76

85

84

2021

76

84

83

2022

78

86

85

2023

68

77

76

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta