Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 4 353
Alingsås 4 283
Bengtsfors 6 211
Bollebygd 5 340
Borås 4 133
Dals-Ed 6 450
Essunga 6 212
Falköping 4 924
Färgelanda 6 886
Grästorp 2 700
Gullspång 5 924
Göteborg 7 400
Götene 3 795
Herrljunga 5 637
Hjo 2 929
Härryda 3 952
Karlsborg 3 439
Kungälv 4 115
Lerum 3 802
Lidköping 3 825
Lilla Edet 4 997
Lysekil 6 422
Mariestad 4 349
Mark 4 012
Mellerud 6 962
Munkedal 6 032
Mölndal 3 961
Orust 4 607
Partille 3 501
Skara 4 340
Skövde 2 969
Sotenäs 3 601
Stenungsund 4 052
Strömstad 3 458
Svenljunga 4 482
Tanum 3 601
Tibro 3 815
Tidaholm 4 257
Tjörn 4 321
Tranemo 3 606
Trollhättan 5 542
Töreboda 7 738
Uddevalla 5 385
Ulricehamn 2 727
Vara 4 403
Vårgårda 3 697
Vänersborg 4 846
Åmål 5 291
Öckerö 3 106
Västra Götalands län 4 620
Riket 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 4 500 5 297 4 068 3 881 4 047 3 751 3 935 3 812 3 836 4 070 4 353
Alingsås 2 905 3 147 3 322 3 390 3 251 3 135 3 281 3 631 4 199 4 696 4 283
Bengtsfors 3 621 3 297 3 662 3 727 3 920 4 316 4 165 4 692 5 537 6 590 6 211
Bollebygd 2 163 2 325 2 282 2 438 2 836 2 288 2 853 3 387 3 715 5 607 5 340
Borås 3 960 3 906 3 800 3 925 3 881 3 958 3 726 3 647 3 867 3 944 4 133
Dals-Ed 3 953 3 788 3 791 3 848 4 207 3 484 4 324 4 517 4 167 5 286 6 450
Essunga 3 154 3 589 3 645 3 659 3 334 3 223 4 873 4 566 4 582 6 645 6 212
Falköping 3 614 3 669 3 433 3 572 3 777 3 986 4 023 4 560 4 938 5 051 4 924
Färgelanda 2 968 3 516 5 677 4 992 5 925 7 267 7 748 5 855 6 326 11 025 6 886
Grästorp 2 296 2 188 2 284 2 654 2 476 2 586 2 711 2 758 2 916 2 706 2 700
Gullspång 3 824 4 009 4 516 4 334 4 619 5 565 5 207 3 929 5 163 5 059 5 924
Göteborg 6 430 6 539 6 679 6 802 7 229 7 170 7 260 7 429 7 757 7 485 7 400
Götene 2 821 3 224 3 152 3 720 3 749 3 338 3 376 3 758 4 275 3 967 3 795
Herrljunga 2 802 3 741 3 811 3 486 3 797 3 057 2 932 3 739 3 871 4 425 5 637
Hjo 1 664 1 860 2 099 2 280 2 134 2 007 2 001 2 327 2 403 2 794 2 929
Härryda 2 576 2 377 2 656 2 591 2 862 3 033 3 346 3 857 4 221 4 114 3 952
Karlsborg 1 950 1 408 1 548 1 936 2 009 2 775 2 520 3 395 3 442 3 483 3 439
Kungälv 3 036 3 121 3 229 3 049 3 072 3 146 3 301 3 728 3 834 3 794 4 115
Lerum 2 433 2 417 2 643 2 984 2 568 2 770 3 117 3 851 3 576 3 787 3 802
Lidköping 2 868 2 731 2 998 3 016 2 846 2 898 3 008 3 260 3 392 3 958 3 825
Lilla Edet 4 059 3 993 4 728 4 544 5 345 4 919 5 040 4 816 5 828 5 561 4 997
Lysekil 3 350 3 971 4 207 4 604 4 202 4 957 4 736 5 237 4 604 5 732 6 422
Mariestad 2 714 3 588 3 012 3 082 2 903 3 427 3 417 3 646 3 517 4 019 4 349
Mark 2 875 3 344 2 984 2 968 3 280 3 293 3 088 3 373 3 474 3 549 4 012
Mellerud 3 352 3 925 3 650 3 435 3 866 4 920 5 020 5 395 7 419 7 598 6 962
Munkedal 3 115 3 208 3 266 3 412 4 553 5 851 5 895 5 880 6 114 5 682 6 032
Mölndal 3 415 3 467 3 638 3 638 3 744 4 005 3 840 3 847 3 738 3 778 3 961
Orust 3 112 2 481 2 529 3 199 3 535 3 569 3 933 3 825 4 573 4 547 4 607
Partille 3 075 2 950 2 947 3 041 3 227 3 324 3 318 3 485 3 118 3 339 3 501
Skara 2 998 3 060 3 767 3 484 3 932 4 381 3 920 4 341 4 253 4 072 4 340
Skövde 2 112 2 123 2 209 2 286 2 473 2 653 2 779 2 943 2 943 3 096 2 969
Sotenäs 2 208 2 031 2 557 2 436 2 645 2 505 2 443 3 506 3 419 3 732 3 601
Stenungsund 3 074 3 147 3 439 3 603 3 696 4 002 4 582 4 494 4 021 4 637 4 052
Strömstad 2 672 2 301 2 064 2 437 2 233 2 807 3 192 2 513 3 045 2 922 3 458
Svenljunga 3 061 3 617 3 596 4 104 3 188 4 030 5 132 4 081 4 766 4 183 4 482
Tanum 2 284 2 437 2 451 2 508 2 837 2 889 3 207 3 338 3 069 3 189 3 601
Tibro 2 399 1 362 1 879 2 136 2 461 3 498 3 284 3 293 4 450 3 890 3 815
Tidaholm 3 257 3 339 3 064 3 235 3 507 2 987 3 363 4 051 4 386 4 856 4 257
Tjörn 2 485 2 435 2 474 2 777 3 122 3 234 3 339 3 157 3 773 4 279 4 321
Tranemo 2 280 2 141 2 843 2 973 3 506 3 034 3 394 3 507 4 281 3 927 3 606
Trollhättan 4 477 4 697 4 726 4 760 4 868 5 098 5 212 5 200 5 579 5 469 5 542
Töreboda 2 889 2 684 2 610 4 054 3 332 3 840 4 045 4 595 5 485 6 298 7 738
Uddevalla 3 242 3 351 3 384 3 428 3 846 3 888 3 513 3 986 4 644 4 843 5 385
Ulricehamn 2 311 2 432 2 644 3 128 2 627 2 314 2 418 2 447 2 738 2 680 2 727
Vara 2 921 3 134 3 610 3 635 3 717 3 711 3 738 4 412 4 220 4 260 4 403
Vårgårda 2 503 2 867 2 766 2 618 2 959 3 901 4 604 4 184 4 421 3 884 3 697
Vänersborg 3 080 3 529 3 705 3 466 3 465 3 630 3 718 4 069 4 789 5 046 4 846
Åmål 3 424 3 547 3 060 2 893 3 278 3 436 3 649 3 995 4 156 5 140 5 291
Öckerö 2 481 2 397 3 183 2 999 2 924 3 017 3 409 3 076 3 130 3 170 3 106
Västra Götalands län 3 036 3 137 3 271 3 371 3 506 3 691 3 856 3 988 4 285 4 610 4 620
Riket 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 100 118 90 86 90 83 87 85 85 90 97
Alingsås 100 108 114 117 112 108 113 125 145 162 147
Bengtsfors 100 91 101 103 108 119 115 130 153 182 172
Bollebygd 100 107 106 113 131 106 132 157 172 259 247
Borås 100 99 96 99 98 100 94 92 98 100 104
Dals-Ed 100 96 96 97 106 88 109 114 105 134 163
Essunga 100 114 116 116 106 102 155 145 145 211 197
Falköping 100 102 95 99 105 110 111 126 137 140 136
Färgelanda 100 118 191 168 200 245 261 197 213 371 232
Grästorp 100 95 99 116 108 113 118 120 127 118 118
Gullspång 100 105 118 113 121 146 136 103 135 132 155
Göteborg 100 102 104 106 112 112 113 116 121 116 115
Götene 100 114 112 132 133 118 120 133 152 141 135
Herrljunga 100 134 136 124 136 109 105 133 138 158 201
Hjo 100 112 126 137 128 121 120 140 144 168 176
Härryda 100 92 103 101 111 118 130 150 164 160 153
Karlsborg 100 72 79 99 103 142 129 174 176 179 176
Kungälv 100 103 106 100 101 104 109 123 126 125 136
Lerum 100 99 109 123 106 114 128 158 147 156 156
Lidköping 100 95 105 105 99 101 105 114 118 138 133
Lilla Edet 100 98 116 112 132 121 124 119 144 137 123
Lysekil 100 119 126 137 125 148 141 156 137 171 192
Mariestad 100 132 111 114 107 126 126 134 130 148 160
Mark 100 116 104 103 114 115 107 117 121 123 140
Mellerud 100 117 109 102 115 147 150 161 221 227 208
Munkedal 100 103 105 110 146 188 189 189 196 182 194
Mölndal 100 102 107 107 110 117 112 113 109 111 116
Orust 100 80 81 103 114 115 126 123 147 146 148
Partille 100 96 96 99 105 108 108 113 101 109 114
Skara 100 102 126 116 131 146 131 145 142 136 145
Skövde 100 101 105 108 117 126 132 139 139 147 141
Sotenäs 100 92 116 110 120 113 111 159 155 169 163
Stenungsund 100 102 112 117 120 130 149 146 131 151 132
Strömstad 100 86 77 91 84 105 119 94 114 109 129
Svenljunga 100 118 117 134 104 132 168 133 156 137 146
Tanum 100 107 107 110 124 126 140 146 134 140 158
Tibro 100 57 78 89 103 146 137 137 186 162 159
Tidaholm 100 103 94 99 108 92 103 124 135 149 131
Tjörn 100 98 100 112 126 130 134 127 152 172 174
Tranemo 100 94 125 130 154 133 149 154 188 172 158
Trollhättan 100 105 106 106 109 114 116 116 125 122 124
Töreboda 100 93 90 140 115 133 140 159 190 218 268
Uddevalla 100 103 104 106 119 120 108 123 143 149 166
Ulricehamn 100 105 114 135 114 100 105 106 118 116 118
Vara 100 107 124 124 127 127 128 151 144 146 151
Vårgårda 100 115 111 105 118 156 184 167 177 155 148
Vänersborg 100 115 120 113 113 118 121 132 155 164 157
Åmål 100 104 89 84 96 100 107 117 121 150 155
Öckerö 100 97 128 121 118 122 137 124 126 128 125
Västra Götalands län 100 103 108 111 115 122 127 131 141 152 152
Riket 100 104 110 114 118 123 128 135 143 151 156

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta