Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 4 703
Alingsås 4 011
Bengtsfors 6 411
Bollebygd 3 812
Borås 4 448
Dals-Ed 6 526
Essunga 6 676
Falköping 5 862
Färgelanda 5 632
Grästorp 2 687
Gullspång 4 623
Göteborg 7 545
Götene 4 496
Herrljunga 4 665
Hjo 3 290
Härryda 3 784
Karlsborg 3 867
Kungälv 4 516
Lerum 3 661
Lidköping 4 039
Lilla Edet 5 012
Lysekil 7 568
Mariestad 4 523
Mark 4 482
Mellerud 6 281
Munkedal 6 625
Mölndal 4 245
Orust 4 382
Partille 3 562
Skara 5 048
Skövde 3 025
Sotenäs 3 637
Stenungsund 4 067
Strömstad 4 126
Svenljunga 5 332
Tanum 3 945
Tibro 3 501
Tidaholm 3 876
Tjörn 3 880
Tranemo 3 736
Trollhättan 5 749
Töreboda 7 672
Uddevalla 5 514
Ulricehamn 3 005
Vara 5 281
Vårgårda 3 955
Vänersborg 5 152
Åmål 5 312
Öckerö 3 664
Västra Götalands län 4 723
Riket 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ale 5 297 4 068 3 881 4 047 3 751 3 935 3 812 3 836 4 070 4 353 4 703
Alingsås 3 147 3 322 3 390 3 251 3 135 3 281 3 631 4 199 4 696 4 283 4 011
Bengtsfors 3 297 3 662 3 727 3 920 4 316 4 165 4 692 5 537 6 590 6 211 6 411
Bollebygd 2 325 2 282 2 438 2 836 2 288 2 853 3 387 3 715 5 607 5 340 3 812
Borås 3 906 3 800 3 925 3 881 3 958 3 726 3 647 3 867 3 944 4 133 4 448
Dals-Ed 3 788 3 791 3 848 4 207 3 484 4 324 4 517 4 167 5 286 6 451 6 526
Essunga 3 589 3 645 3 659 3 334 3 223 4 873 4 566 4 582 6 645 6 212 6 676
Falköping 3 669 3 433 3 572 3 777 3 986 4 023 4 560 4 938 5 051 4 924 5 862
Färgelanda 3 516 5 677 4 992 5 925 7 267 7 748 5 855 6 326 11 025 6 886 5 632
Grästorp 2 188 2 284 2 654 2 476 2 586 2 711 2 758 2 916 2 706 2 700 2 687
Gullspång 4 009 4 516 4 334 4 619 5 565 5 207 3 929 5 163 5 059 5 924 4 623
Göteborg 6 539 6 679 6 802 7 229 7 170 7 260 7 429 7 757 7 485 7 400 7 545
Götene 3 224 3 152 3 720 3 749 3 338 3 376 3 758 4 275 3 967 3 795 4 496
Herrljunga 3 741 3 811 3 486 3 797 3 057 2 932 3 739 3 871 4 425 5 637 4 665
Hjo 1 860 2 099 2 280 2 134 2 007 2 001 2 327 2 403 2 794 2 929 3 290
Härryda 2 377 2 656 2 591 2 862 3 033 3 346 3 857 4 221 4 114 3 952 3 784
Karlsborg 1 408 1 548 1 936 2 009 2 775 2 520 3 395 3 442 3 483 3 439 3 867
Kungälv 3 121 3 229 3 049 3 072 3 146 3 301 3 728 3 834 3 794 4 115 4 516
Lerum 2 417 2 643 2 984 2 568 2 770 3 117 3 851 3 576 3 787 3 802 3 661
Lidköping 2 731 2 998 3 016 2 846 2 898 3 008 3 260 3 392 3 958 3 825 4 039
Lilla Edet 3 993 4 728 4 544 5 345 4 919 5 040 4 816 5 828 5 561 4 997 5 012
Lysekil 3 971 4 207 4 604 4 202 4 957 4 736 5 237 4 604 5 732 6 422 7 568
Mariestad 3 588 3 012 3 082 2 903 3 427 3 417 3 646 3 517 4 019 4 349 4 523
Mark 3 344 2 984 2 968 3 280 3 293 3 088 3 373 3 474 3 549 4 012 4 482
Mellerud 3 925 3 650 3 435 3 866 4 920 5 020 5 395 7 419 7 598 6 962 6 281
Munkedal 3 208 3 266 3 412 4 553 5 851 5 895 5 880 6 114 5 682 6 031 6 625
Mölndal 3 467 3 638 3 638 3 744 4 005 3 840 3 847 3 738 3 778 3 961 4 245
Orust 2 481 2 529 3 199 3 535 3 569 3 933 3 825 4 573 4 547 4 607 4 382
Partille 2 950 2 947 3 041 3 227 3 324 3 318 3 485 3 118 3 339 3 501 3 562
Skara 3 060 3 767 3 484 3 932 4 381 3 920 4 341 4 253 4 072 4 340 5 048
Skövde 2 123 2 209 2 286 2 473 2 653 2 779 2 943 2 943 3 096 2 969 3 025
Sotenäs 2 031 2 557 2 436 2 645 2 505 2 443 3 506 3 419 3 732 3 601 3 637
Stenungsund 3 147 3 439 3 603 3 696 4 002 4 582 4 494 4 021 4 637 4 052 4 067
Strömstad 2 301 2 064 2 437 2 233 2 807 3 192 2 513 3 045 2 922 3 458 4 126
Svenljunga 3 617 3 596 4 104 3 188 4 030 5 132 4 081 4 766 4 183 4 482 5 332
Tanum 2 437 2 451 2 508 2 837 2 889 3 207 3 338 3 069 3 189 3 601 3 945
Tibro 1 362 1 879 2 136 2 461 3 498 3 284 3 293 4 450 3 890 3 815 3 501
Tidaholm 3 339 3 064 3 235 3 507 2 987 3 363 4 051 4 386 4 856 4 257 3 876
Tjörn 2 435 2 474 2 777 3 122 3 234 3 339 3 157 3 773 4 279 4 321 3 880
Tranemo 2 141 2 843 2 973 3 506 3 034 3 394 3 507 4 281 3 927 3 606 3 736
Trollhättan 4 697 4 726 4 760 4 868 5 098 5 212 5 200 5 579 5 469 5 542 5 749
Töreboda 2 684 2 610 4 054 3 332 3 840 4 045 4 595 5 485 6 298 7 738 7 672
Uddevalla 3 351 3 384 3 428 3 846 3 888 3 513 3 986 4 644 4 843 5 385 5 514
Ulricehamn 2 432 2 644 3 128 2 627 2 314 2 418 2 447 2 738 2 680 2 727 3 005
Vara 3 134 3 610 3 635 3 717 3 711 3 738 4 412 4 220 4 260 4 403 5 281
Vårgårda 2 867 2 766 2 618 2 959 3 901 4 604 4 184 4 421 3 884 3 697 3 955
Vänersborg 3 529 3 705 3 466 3 465 3 630 3 718 4 069 4 789 5 046 4 846 5 152
Åmål 3 547 3 060 2 893 3 278 3 436 3 649 3 995 4 156 5 140 5 291 5 312
Öckerö 2 397 3 183 2 999 2 924 3 017 3 409 3 076 3 130 3 170 3 106 3 664
Västra Götalands län 3 137 3 271 3 371 3 506 3 691 3 856 3 988 4 285 4 610 4 620 4 723
Riket 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ale 100 77 73 76 71 74 72 72 77 82 89
Alingsås 100 106 108 103 100 104 115 133 149 136 127
Bengtsfors 100 111 113 119 131 126 142 168 200 188 194
Bollebygd 100 98 105 122 98 123 146 160 241 230 164
Borås 100 97 100 99 101 95 93 99 101 106 114
Dals-Ed 100 100 102 111 92 114 119 110 140 170 172
Essunga 100 102 102 93 90 136 127 128 185 173 186
Falköping 100 94 97 103 109 110 124 135 138 134 160
Färgelanda 100 161 142 169 207 220 167 180 314 196 160
Grästorp 100 104 121 113 118 124 126 133 124 123 123
Gullspång 100 113 108 115 139 130 98 129 126 148 115
Göteborg 100 102 104 111 110 111 114 119 114 113 115
Götene 100 98 115 116 104 105 117 133 123 118 139
Herrljunga 100 102 93 101 82 78 100 103 118 151 125
Hjo 100 113 123 115 108 108 125 129 150 157 177
Härryda 100 112 109 120 128 141 162 178 173 166 159
Karlsborg 100 110 138 143 197 179 241 244 247 244 275
Kungälv 100 103 98 98 101 106 119 123 122 132 145
Lerum 100 109 123 106 115 129 159 148 157 157 151
Lidköping 100 110 110 104 106 110 119 124 145 140 148
Lilla Edet 100 118 114 134 123 126 121 146 139 125 126
Lysekil 100 106 116 106 125 119 132 116 144 162 191
Mariestad 100 84 86 81 96 95 102 98 112 121 126
Mark 100 89 89 98 98 92 101 104 106 120 134
Mellerud 100 93 88 98 125 128 137 189 194 177 160
Munkedal 100 102 106 142 182 184 183 191 177 188 207
Mölndal 100 105 105 108 116 111 111 108 109 114 122
Orust 100 102 129 142 144 159 154 184 183 186 177
Partille 100 100 103 109 113 112 118 106 113 119 121
Skara 100 123 114 128 143 128 142 139 133 142 165
Skövde 100 104 108 116 125 131 139 139 146 140 142
Sotenäs 100 126 120 130 123 120 173 168 184 177 179
Stenungsund 100 109 114 117 127 146 143 128 147 129 129
Strömstad 100 90 106 97 122 139 109 132 127 150 179
Svenljunga 100 99 113 88 111 142 113 132 116 124 147
Tanum 100 101 103 116 119 132 137 126 131 148 162
Tibro 100 138 157 181 257 241 242 327 286 280 257
Tidaholm 100 92 97 105 89 101 121 131 145 127 116
Tjörn 100 102 114 128 133 137 130 155 176 177 159
Tranemo 100 133 139 164 142 159 164 200 183 168 174
Trollhättan 100 101 101 104 109 111 111 119 116 118 122
Töreboda 100 97 151 124 143 151 171 204 235 288 286
Uddevalla 100 101 102 115 116 105 119 139 145 161 165
Ulricehamn 100 109 129 108 95 99 101 113 110 112 124
Vara 100 115 116 119 118 119 141 135 136 140 168
Vårgårda 100 96 91 103 136 161 146 154 135 129 138
Vänersborg 100 105 98 98 103 105 115 136 143 137 146
Åmål 100 86 82 92 97 103 113 117 145 149 150
Öckerö 100 133 125 122 126 142 128 131 132 130 153
Västra Götalands län 100 104 107 112 118 123 127 137 147 147 151
Riket 100 105 109 113 118 122 129 137 145 150 154

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta