Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 4 044
Alingsås 4 744
Bengtsfors 5 034
Bollebygd 4 624
Borås 3 922
Dals-Ed 5 044
Essunga 3 391
Falköping 4 819
Färgelanda 3 602
Grästorp 5 113
Gullspång 3 850
Göteborg 5 149
Götene 4 481
Herrljunga 3 640
Hjo 4 762
Härryda 4 190
Karlsborg 4 520
Kungälv 5 724
Lerum 4 600
Lidköping 3 819
Lilla Edet 4 673
Lysekil 6 115
Mariestad 7 961
Mark 4 419
Mellerud 4 705
Munkedal 3 613
Mölndal 4 129
Orust 4 941
Partille 4 441
Skara 4 568
Skövde 4 991
Sotenäs 9 147
Stenungsund 3 678
Strömstad 8 565
Svenljunga 4 476
Tanum 6 962
Tibro 3 594
Tidaholm 3 361
Tjörn 4 756
Tranemo 4 096
Trollhättan 4 959
Töreboda 3 030
Uddevalla 4 520
Ulricehamn 4 725
Vara 3 552
Vårgårda 4 539
Vänersborg 4 606
Åmål 5 058
Öckerö 3 934
Västra Götalands län 4 718
Riket 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 5 087 4 335 4 577 3 215 3 241 3 652 3 463 3 709 4 090 5 378 4 044
Alingsås 4 719 4 076 4 088 4 379 4 356 4 344 4 469 4 408 4 183 4 297 4 744
Bengtsfors 6 860 7 753 5 419 5 864 6 239 5 458 4 870 4 905 5 202 5 270 5 034
Bollebygd 3 405 3 405 3 308 3 551 3 410 3 280 3 263 4 013 3 929 4 330 4 624
Borås 3 602 3 324 4 105 3 666 3 729 3 665 3 829 3 781 4 241 4 181 3 922
Dals-Ed 4 499 4 535 4 646 4 120 4 238 4 345 4 770 4 543 4 400 4 376 5 044
Essunga 3 298 3 391 3 643 3 744 6 173 3 569 4 164 3 808 3 909 3 580 3 391
Falköping 3 625 3 829 3 852 3 791 4 117 4 210 3 921 4 164 4 700 4 771 4 819
Färgelanda 3 716 3 035 3 116 3 224 3 409 3 698 3 999 4 013 4 434 4 180 3 602
Grästorp 2 852 2 995 3 133 2 889 3 329 3 177 3 237 4 055 3 927 4 365 5 113
Gullspång 3 852 3 823 3 594 4 070 4 153 4 543 4 908 6 559 4 436 3 809 3 850
Göteborg 3 592 3 784 3 915 4 040 4 001 4 439 4 486 4 699 5 206 4 882 5 149
Götene 5 158 3 593 5 726 4 413 3 971 4 128 4 401 4 438 4 580 4 545 4 481
Herrljunga 3 755 3 598 3 431 3 668 3 776 3 556 3 873 3 552 3 776 3 711 3 640
Hjo 4 285 3 640 4 058 4 552 5 753 4 511 4 519 4 812 4 269 4 208 4 762
Härryda 3 344 3 316 3 255 3 539 3 877 4 004 3 886 4 468 4 309 4 059 4 190
Karlsborg 4 491 4 585 5 311 4 757 5 487 4 362 4 471 4 514 4 556 4 456 4 520
Kungälv 3 278 3 207 3 531 3 545 3 971 4 161 4 522 4 848 4 893 5 088 5 724
Lerum 3 548 3 749 3 405 3 441 3 389 3 447 3 349 3 695 4 022 4 550 4 600
Lidköping 4 522 4 050 4 445 3 403 3 638 3 181 6 441 3 631 3 770 3 633 3 819
Lilla Edet 4 072 4 145 4 449 3 791 4 254 3 947 4 035 4 372 4 391 3 825 4 673
Lysekil 4 977 5 098 5 312 4 779 4 772 5 239 5 487 5 339 5 394 5 988 6 115
Mariestad 4 204 4 766 5 126 5 069 4 169 5 276 6 274 5 741 7 139 8 876 7 961
Mark 3 178 3 088 3 408 3 223 3 256 3 603 3 570 3 670 3 868 3 964 4 419
Mellerud 4 255 4 709 3 907 4 342 4 367 4 691 4 644 4 858 5 040 5 136 4 705
Munkedal 3 368 3 248 3 426 2 872 2 993 2 898 3 023 2 992 3 226 3 407 3 613
Mölndal 3 569 3 731 4 032 4 192 3 637 3 905 3 912 4 135 3 762 4 281 4 129
Orust 2 246 2 591 2 728 3 102 3 021 3 311 3 273 3 642 3 652 4 453 4 941
Partille 3 266 2 978 3 303 3 505 2 725 4 175 2 880 3 645 3 594 3 520 4 441
Skara 3 557 4 230 4 177 4 589 4 634 4 622 4 868 4 558 5 193 4 624 4 568
Skövde 4 066 3 699 4 083 3 633 6 413 3 771 4 231 4 016 4 119 3 958 4 991
Sotenäs 5 949 6 751 6 304 6 575 6 626 6 814 6 817 6 971 7 995 8 115 9 147
Stenungsund 2 838 3 068 3 009 3 103 3 637 3 329 3 445 3 309 3 626 3 300 3 678
Strömstad 5 344 5 406 5 733 5 708 6 155 6 334 6 390 6 119 6 760 6 750 8 565
Svenljunga 4 368 3 810 4 326 4 124 3 774 4 170 3 854 5 579 4 404 4 843 4 476
Tanum 4 415 5 017 5 222 4 261 5 429 5 201 6 120 6 305 6 313 6 682 6 962
Tibro 3 119 3 621 3 403 4 772 5 806 4 868 4 783 4 662 4 344 5 909 3 594
Tidaholm 3 439 3 396 3 287 3 277 3 239 3 381 3 447 4 109 3 964 3 355 3 361
Tjörn 3 332 3 946 9 524 6 192 4 501 4 609 4 584 4 579 4 267 4 523 4 756
Tranemo 4 385 3 410 3 548 3 334 3 159 2 925 3 649 3 329 3 875 3 914 4 096
Trollhättan 3 393 3 129 3 104 3 133 3 238 3 493 3 631 3 779 3 934 4 219 4 959
Töreboda 2 779 2 594 2 954 2 594 3 035 2 969 3 032 4 039 3 186 3 298 3 030
Uddevalla 3 770 3 663 3 794 4 250 4 128 4 340 4 335 4 009 4 283 4 779 4 520
Ulricehamn 3 718 3 798 3 524 3 488 3 654 4 030 3 728 4 043 4 167 4 362 4 725
Vara 3 346 3 598 3 461 3 406 6 708 4 063 3 656 3 688 3 494 3 473 3 552
Vårgårda 2 724 2 695 2 791 2 973 3 245 3 390 3 446 3 445 3 426 3 581 4 539
Vänersborg 4 128 4 018 4 093 4 122 4 069 4 176 4 443 4 880 4 993 4 562 4 606
Åmål 4 569 4 402 3 771 3 713 3 863 3 880 3 986 4 036 4 581 4 634 5 058
Öckerö 3 074 3 262 3 263 3 319 3 786 4 118 3 700 3 751 3 966 3 849 3 934
Västra Götalands län 3 897 3 875 4 074 3 945 4 215 4 107 4 247 4 372 4 445 4 568 4 718
Riket 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 100 85 90 63 64 72 68 73 80 106 79
Alingsås 100 86 87 93 92 92 95 93 89 91 101
Bengtsfors 100 113 79 85 91 80 71 71 76 77 73
Bollebygd 100 100 97 104 100 96 96 118 115 127 136
Borås 100 92 114 102 104 102 106 105 118 116 109
Dals-Ed 100 101 103 92 94 97 106 101 98 97 112
Essunga 100 103 110 114 187 108 126 115 119 109 103
Falköping 100 106 106 105 114 116 108 115 130 132 133
Färgelanda 100 82 84 87 92 100 108 108 119 112 97
Grästorp 100 105 110 101 117 111 113 142 138 153 179
Gullspång 100 99 93 106 108 118 127 170 115 99 100
Göteborg 100 105 109 112 111 124 125 131 145 136 143
Götene 100 70 111 86 77 80 85 86 89 88 87
Herrljunga 100 96 91 98 101 95 103 95 101 99 97
Hjo 100 85 95 106 134 105 105 112 100 98 111
Härryda 100 99 97 106 116 120 116 134 129 121 125
Karlsborg 100 102 118 106 122 97 100 101 101 99 101
Kungälv 100 98 108 108 121 127 138 148 149 155 175
Lerum 100 106 96 97 96 97 94 104 113 128 130
Lidköping 100 90 98 75 80 70 142 80 83 80 84
Lilla Edet 100 102 109 93 104 97 99 107 108 94 115
Lysekil 100 102 107 96 96 105 110 107 108 120 123
Mariestad 100 113 122 121 99 125 149 137 170 211 189
Mark 100 97 107 101 102 113 112 115 122 125 139
Mellerud 100 111 92 102 103 110 109 114 118 121 111
Munkedal 100 96 102 85 89 86 90 89 96 101 107
Mölndal 100 105 113 117 102 109 110 116 105 120 116
Orust 100 115 121 138 135 147 146 162 163 198 220
Partille 100 91 101 107 83 128 88 112 110 108 136
Skara 100 119 117 129 130 130 137 128 146 130 128
Skövde 100 91 100 89 158 93 104 99 101 97 123
Sotenäs 100 113 106 111 111 115 115 117 134 136 154
Stenungsund 100 108 106 109 128 117 121 117 128 116 130
Strömstad 100 101 107 107 115 119 120 115 126 126 160
Svenljunga 100 87 99 94 86 95 88 128 101 111 102
Tanum 100 114 118 97 123 118 139 143 143 151 158
Tibro 100 116 109 153 186 156 153 149 139 189 115
Tidaholm 100 99 96 95 94 98 100 119 115 98 98
Tjörn 100 118 286 186 135 138 138 137 128 136 143
Tranemo 100 78 81 76 72 67 83 76 88 89 93
Trollhättan 100 92 91 92 95 103 107 111 116 124 146
Töreboda 100 93 106 93 109 107 109 145 115 119 109
Uddevalla 100 97 101 113 109 115 115 106 114 127 120
Ulricehamn 100 102 95 94 98 108 100 109 112 117 127
Vara 100 108 103 102 200 121 109 110 104 104 106
Vårgårda 100 99 102 109 119 124 127 126 126 131 167
Vänersborg 100 97 99 100 99 101 108 118 121 111 112
Åmål 100 96 83 81 85 85 87 88 100 101 111
Öckerö 100 106 106 108 123 134 120 122 129 125 128
Västra Götalands län 100 99 105 101 108 105 109 112 114 117 121
Riket 100 103 106 106 108 108 112 116 120 124 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta