Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 744 859 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Ale 1 102
Alingsås 1 008
Bengtsfors 2 314
Bollebygd 926
Borås 2 549
Dals-Ed 2 209
Essunga 2 340
Falköping 1 085
Färgelanda 1 412
Grästorp 2 946
Gullspång 6 710
Göteborg 1 048
Götene 2 160
Herrljunga 1 394
Hjo 1 798
Härryda 833
Karlsborg 1 303
Kungälv 1 710
Lerum 1 206
Lidköping 924
Lilla Edet 1 355
Lysekil 1 278
Mariestad 1 396
Mark 590
Mellerud 1 654
Munkedal 2 074
Mölndal 1 489
Orust 1 914
Partille 1 215
Skara 1 776
Skövde 1 318
Sotenäs 2 178
Stenungsund 1 437
Strömstad 3 351
Svenljunga 2 182
Tanum 2 115
Tibro 1 302
Tidaholm 1 625
Tjörn 2 036
Tranemo 1 083
Trollhättan 2 376
Töreboda 4 499
Uddevalla 1 411
Ulricehamn 887
Vara 2 088
Vårgårda 2 332
Vänersborg 1 836
Åmål 4 346
Öckerö 2 269
Västra Götalands län 1 885
Riket 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 1 320 852 988 1 114 1 283 2 303 4 149 3 752 2 174 1 573 1 102
Alingsås 822 840 739 1 041 1 342 2 077 3 542 2 780 1 663 1 158 1 008
Bengtsfors 2 386 3 406 4 290 3 945 4 458 4 833 6 614 6 349 6 011 4 062 2 314
Bollebygd 671 404 438 330 903 2 296 4 637 2 975 1 213 904 926
Borås 1 297 1 311 1 439 1 220 2 109 2 537 3 855 3 585 3 259 2 737 2 549
Dals-Ed 1 360 2 753 3 570 3 590 3 715 5 497 8 284 7 211 4 335 3 305 2 209
Essunga 2 302 2 344 2 319 3 608 5 363 7 143 9 229 6 893 4 111 2 899 2 340
Falköping 1 575 1 479 863 510 787 1 218 2 230 2 351 1 469 1 314 1 085
Färgelanda 1 983 3 260 2 823 2 944 3 074 3 754 6 835 5 465 3 026 2 472 1 412
Grästorp 1 428 996 1 136 1 239 2 120 4 251 7 275 6 644 4 479 3 112 2 946
Gullspång 4 746 4 742 4 838 8 194 7 365 8 418 13 469 10 185 8 053 6 484 6 710
Göteborg 841 486 687 642 625 1 947 3 332 2 581 1 820 1 203 1 048
Götene 931 1 150 1 288 1 343 1 592 2 982 6 369 6 730 3 889 3 326 2 160
Herrljunga 1 063 980 897 961 1 534 2 693 5 849 4 939 2 730 1 466 1 394
Hjo 372 457 737 2 261 2 515 3 525 7 387 4 478 2 479 2 325 1 798
Härryda 435 643 640 676 898 1 530 3 780 2 685 1 691 1 212 833
Karlsborg 597 472 1 356 2 610 2 761 4 431 7 798 7 256 3 736 1 741 1 303
Kungälv 569 716 744 1 070 1 475 2 088 3 804 3 463 2 286 1 727 1 710
Lerum 824 921 858 790 839 1 224 2 659 2 520 1 556 1 360 1 206
Lidköping 1 076 1 034 1 127 1 325 1 338 2 380 3 380 2 823 1 682 1 227 924
Lilla Edet 1 062 1 315 1 176 1 123 1 341 2 776 4 338 4 124 2 642 1 816 1 355
Lysekil 1 013 1 121 1 070 1 063 1 679 2 158 4 761 3 988 2 356 2 020 1 278
Mariestad 1 011 1 179 1 312 1 192 1 871 2 077 3 548 2 764 1 946 1 584 1 396
Mark 750 751 629 638 562 1 138 2 841 1 879 1 210 971 590
Mellerud 1 069 1 081 2 679 1 986 2 119 2 988 5 419 4 225 3 502 1 978 1 654
Munkedal 1 157 1 295 1 838 2 164 2 394 3 034 7 102 5 785 2 904 1 822 2 074
Mölndal 1 569 1 464 2 179 3 694 3 694 4 025 3 372 2 591 2 288 2 044 1 489
Orust 1 061 1 368 1 671 2 010 2 311 3 163 5 895 4 579 3 030 2 392 1 914
Partille 938 821 925 838 806 1 502 2 992 2 295 1 481 1 236 1 215
Skara 1 555 1 804 2 012 1 878 2 186 3 177 4 404 3 928 2 809 2 177 1 776
Skövde 952 1 031 1 061 1 118 1 220 1 155 2 205 2 328 2 096 1 578 1 318
Sotenäs 1 499 1 482 2 221 2 736 2 807 3 441 6 934 4 840 3 479 2 835 2 178
Stenungsund 1 345 1 473 1 497 1 541 1 857 2 682 4 398 3 065 1 925 1 631 1 437
Strömstad 1 212 1 194 1 495 1 940 2 068 2 879 4 932 5 007 4 081 3 782 3 351
Svenljunga 1 390 1 136 914 950 1 564 2 960 6 294 5 008 3 963 2 939 2 182
Tanum 1 009 863 1 203 2 002 2 554 3 778 6 979 5 540 3 639 2 951 2 115
Tibro 2 714 2 857 2 704 3 185 3 514 4 624 7 127 5 302 4 077 2 284 1 302
Tidaholm 1 378 1 476 1 420 1 381 2 303 3 534 6 287 5 126 3 490 2 279 1 625
Tjörn 623 1 029 1 108 1 082 1 408 2 688 6 557 5 254 3 818 3 045 2 036
Tranemo 1 141 872 1 261 1 899 2 477 3 303 5 301 3 255 1 679 1 349 1 083
Trollhättan 2 270 2 231 2 123 2 125 2 515 3 164 5 111 5 140 3 943 2 965 2 376
Töreboda 867 1 265 1 880 3 017 3 408 5 256 6 995 6 843 6 451 5 203 4 499
Uddevalla 1 353 1 297 1 374 1 510 1 480 2 245 3 915 3 536 2 512 1 665 1 411
Ulricehamn 792 777 612 745 1 560 2 069 3 733 2 851 1 724 1 042 887
Vara 892 969 1 002 1 219 1 294 1 774 3 680 3 661 2 506 2 106 2 088
Vårgårda 1 682 1 391 1 507 1 352 1 861 3 075 5 245 5 286 4 292 2 876 2 332
Vänersborg 1 282 1 276 1 362 1 466 1 800 2 402 4 568 3 966 2 848 2 137 1 836
Åmål 1 403 1 902 2 732 3 177 3 581 3 993 6 968 6 695 4 913 2 685 4 346
Öckerö 979 1 106 1 396 1 578 1 666 3 015 5 983 4 664 2 476 2 481 2 269
Västra Götalands län 1 277 1 369 1 554 1 837 2 163 3 086 5 354 4 473 3 056 2 275 1 885
Riket 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ale 100 65 75 84 97 174 314 284 165 119 84
Alingsås 100 102 90 127 163 253 431 338 202 141 123
Bengtsfors 100 143 180 165 187 203 277 266 252 170 97
Bollebygd 100 60 65 49 135 342 691 443 181 135 138
Borås 100 101 111 94 163 196 297 276 251 211 197
Dals-Ed 100 202 263 264 273 404 609 530 319 243 162
Essunga 100 102 101 157 233 310 401 299 179 126 102
Falköping 100 94 55 32 50 77 142 149 93 83 69
Färgelanda 100 164 142 148 155 189 345 276 153 125 71
Grästorp 100 70 80 87 148 298 509 465 314 218 206
Gullspång 100 100 102 173 155 177 284 215 170 137 141
Göteborg 100 58 82 76 74 232 396 307 216 143 125
Götene 100 124 138 144 171 320 684 723 418 357 232
Herrljunga 100 92 84 90 144 253 550 465 257 138 131
Hjo 100 123 198 608 676 948 1 986 1 204 666 625 483
Härryda 100 148 147 155 206 352 869 617 389 279 192
Karlsborg 100 79 227 437 462 742 1 306 1 215 626 292 218
Kungälv 100 126 131 188 259 367 669 609 402 304 301
Lerum 100 112 104 96 102 149 323 306 189 165 146
Lidköping 100 96 105 123 124 221 314 262 156 114 86
Lilla Edet 100 124 111 106 126 261 408 388 249 171 128
Lysekil 100 111 106 105 166 213 470 394 233 199 126
Mariestad 100 117 130 118 185 205 351 273 193 157 138
Mark 100 100 84 85 75 152 379 251 161 129 79
Mellerud 100 101 251 186 198 280 507 395 328 185 155
Munkedal 100 112 159 187 207 262 614 500 251 157 179
Mölndal 100 93 139 235 235 257 215 165 146 130 95
Orust 100 129 157 189 218 298 556 432 286 225 180
Partille 100 88 99 89 86 160 319 245 158 132 129
Skara 100 116 129 121 141 204 283 253 181 140 114
Skövde 100 108 111 117 128 121 232 245 220 166 138
Sotenäs 100 99 148 183 187 230 463 323 232 189 145
Stenungsund 100 110 111 115 138 199 327 228 143 121 107
Strömstad 100 99 123 160 171 238 407 413 337 312 276
Svenljunga 100 82 66 68 113 213 453 360 285 211 157
Tanum 100 86 119 198 253 374 692 549 361 292 210
Tibro 100 105 100 117 129 170 263 195 150 84 48
Tidaholm 100 107 103 100 167 256 456 372 253 165 118
Tjörn 100 165 178 174 226 431 1 052 843 613 489 327
Tranemo 100 76 111 166 217 289 465 285 147 118 95
Trollhättan 100 98 94 94 111 139 225 226 174 131 105
Töreboda 100 146 217 348 393 606 807 789 744 600 519
Uddevalla 100 96 102 112 109 166 289 261 186 123 104
Ulricehamn 100 98 77 94 197 261 471 360 218 132 112
Vara 100 109 112 137 145 199 413 410 281 236 234
Vårgårda 100 83 90 80 111 183 312 314 255 171 139
Vänersborg 100 100 106 114 140 187 356 309 222 167 143
Åmål 100 136 195 226 255 285 497 477 350 191 310
Öckerö 100 113 143 161 170 308 611 476 253 253 232
Västra Götalands län 100 107 122 144 169 242 419 350 239 178 148
Riket 100 111 121 134 158 217 379 315 228 169 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta