Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2017-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2015 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Gotlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

3 157

12

5 311

21

8 468

33

25 442

Jordbruk, skogsbruk och fiske

99

8

94

7

193

15

1 283

Tillverkning och utvinning

142

8

114

7

256

15

1 690

Energiförsörjning; miljöverksamhet

24

17

18

13

42

30

138

Byggverksamhet

147

6

79

3

226

9

2 324

Handel

214

9

133

5

347

14

2 486

Transport och magasinering

110

8

120

8

230

16

1 426

Hotell- och restaurangverksamhet

150

13

73

6

223

19

1 186

Information och kommunikation

96

24

98

25

194

49

392

Finans- och försäkringsverksamhet

102

17

148

25

250

42

597

Fastighetsverksamhet

37

12

35

11

72

23

310

Företagstjänster

254

14

334

19

588

33

1 766

Offentlig förvaltning och försvar

486

20

1 072

44

1 558

64

2 413

Utbildning och forskning

406

15

1 316

49

1 722

64

2 705

Vård och omsorg; sociala tjänster

556

12

1 224

26

1 780

38

4 658

Personliga och kulturella tjänster

280

18

392

25

672

43

1 541

Okänd verksamhet

54

10

61

12

115

22

527

Icke förvärvsarbetande, Totalt

977

15

618

10

1 595

25

6 329

   i reguljär utbildning

526

35

163

11

689

46

1 499

   ej i reguljär utbildning

451

9

455

9

906

18

4 830

Totalt

4 134

13

5 929

19

10 063

32

31 771

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

681 202

15

1 179 106

27

1 860 308

42

4 412 649

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 271

12

5 215

8

12 486

20

61 856

Tillverkning och utvinning

68 837

13

92 425

17

161 262

30

538 001

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 565

18

10 512

22

19 077

40

47 249

Byggverksamhet

26 699

9

17 969

6

44 668

15

311 025

Handel

79 434

15

68 694

13

148 128

28

536 514

Transport och magasinering

26 253

12

20 384

9

46 637

21

215 384

Hotell- och restaurangverksamhet

20 234

14

11 518

8

31 752

22

148 078

Information och kommunikation

43 150

25

71 776

41

114 926

66

173 428

Finans- och försäkringsverksamhet

17 057

19

36 211

40

53 268

59

89 890

Fastighetsverksamhet

12 235

18

13 993

21

26 228

39

67 574

Företagstjänster

91 090

18

164 811

32

255 901

50

515 206

Offentlig förvaltning och försvar

58 571

22

122 744

47

181 315

69

262 979

Utbildning och forskning

80 100

17

248 985

52

329 085

69

475 614

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 970

14

240 282

32

344 252

46

742 906

Personliga och kulturella tjänster

32 473

17

47 045

25

79 518

42

190 952

Okänd verksamhet

5 263

15

6 542

18

11 805

33

35 993

Icke förvärvsarbetande, Totalt

215 781

17

175 626

14

391 407

31

1 251 526

   i reguljär utbildning

117 789

33

66 891

19

184 680

52

361 331

   ej i reguljär utbildning

97 992

11

108 735

12

206 727

23

890 195

Totalt

896 983

16

1 354 732

24

2 251 715

40

5 664 175

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta