Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

1

4

 

5

2 081

0,2

Degerfors

1

 

1

 

2

1 325

0,2

Hallsberg

 

2

2

 

4

3 385

0,1

Hällefors

 

 

7

 

7

1 293

0,5

Karlskoga

 

23

14

121

158

7 207

2,2

Kumla

101

8

6

 

115

3 798

3,0

Laxå

 

 

1

1

2

1 009

0,2

Lekeberg

 

 

1

1

2

1 136

0,2

Lindesberg

5

1

4

 

10

5 144

0,2

Ljusnarsberg

9

 

 

2

11

836

1,3

Nora

 

 

2

 

2

1 827

0,1

Örebro

101

110

344

48

603

38 110

1,6

Örebro län

217

145

386

173

921

67 151

1,4

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

5

15

 

20

2 551

0,8

Degerfors

3

1

9

2

15

1 561

1,0

Hallsberg

 

3

11

1

15

4 409

0,3

Hällefors

 

 

5

1

6

1 489

0,4

Karlskoga

 

47

69

135

251

7 954

3,2

Kumla

261

13

29

6

309

4 046

7,6

Laxå

 

 

4

 

4

1 314

0,3

Lekeberg

 

2

8

1

11

1 189

0,9

Lindesberg

11

5

12

8

36

5 528

0,7

Ljusnarsberg

16

1

3

1

21

929

2,3

Nora

 

4

12

1

17

1 733

1,0

Örebro

182

361

1 541

152

2 236

40 224

5,6

Örebro län

473

442

1 718

308

2 941

72 927

4,0

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

0

6

19

0

25

4 632

0,5

Degerfors

4

1

10

2

17

2 886

0,6

Hallsberg

0

5

13

1

19

7 794

0,2

Hällefors

0

0

12

1

13

2 782

0,5

Karlskoga

0

70

83

256

409

15 161

2,7

Kumla

362

21

35

6

424

7 844

5,4

Laxå

0

0

5

1

6

2 323

0,3

Lekeberg

0

2

9

2

13

2 325

0,6

Lindesberg

16

6

16

8

46

10 672

0,4

Ljusnarsberg

25

1

3

3

32

1 765

1,8

Nora

0

4

14

1

19

3 560

0,5

Örebro

283

471

1 885

200

2 839

78 334

3,6

Örebro län

690

587

2 104

481

3 862

140 078

2,8

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta