Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2018 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

1

5

 

6

2 031

0,3

Degerfors

1

 

3

 

4

1 348

0,3

Hallsberg

 

1

7

 

8

3 486

0,2

Hällefors

 

 

6

 

6

1 317

0,5

Karlskoga

 

20

15

119

154

7 101

2,2

Kumla

51

8

1

 

60

3 684

1,6

Laxå

 

 

1

 

1

1 026

0,1

Lekeberg

 

 

 

 

 

1 185

0,0

Lindesberg

4

1

2

 

7

5 103

0,1

Ljusnarsberg

11

 

1

3

15

831

1,8

Nora

 

 

1

 

1

1 795

0,1

Örebro

115

99

389

57

660

38 891

1,7

Örebro län

182

130

431

179

922

67 798

1,4

Riket

4 553

7 527

37 393

6 274

55 747

2 377 373

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

 

5

14

 

19

2 561

0,7

Degerfors

1

1

6

1

9

1 585

0,6

Hallsberg

 

2

16

 

18

4 516

0,4

Hällefors

 

 

6

 

6

1 521

0,4

Karlskoga

 

46

79

136

261

7 955

3,3

Kumla

172

13

21

3

209

3 861

5,4

Laxå

 

 

6

 

6

1 386

0,4

Lekeberg

 

2

5

 

7

1 195

0,6

Lindesberg

12

4

10

 

26

5 550

0,5

Ljusnarsberg

19

1

4

1

25

926

2,7

Nora

 

4

12

1

17

1 724

1,0

Örebro

193

367

1 553

186

2 299

41 427

5,5

Örebro län

397

445

1 732

328

2 902

74 207

3,9

Riket

11 621

23 862

116 270

15 184

166 937

2 594 546

6,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Askersund

0

6

19

0

25

4 592

0,5

Degerfors

2

1

9

1

13

2 933

0,4

Hallsberg

0

3

23

0

26

8 002

0,3

Hällefors

0

0

12

0

12

2 838

0,4

Karlskoga

0

66

94

255

415

15 056

2,8

Kumla

223

21

22

3

269

7 545

3,6

Laxå

0

0

7

0

7

2 412

0,3

Lekeberg

0

2

5

0

7

2 380

0,3

Lindesberg

16

5

12

0

33

10 653

0,3

Ljusnarsberg

30

1

5

4

40

1 757

2,3

Nora

0

4

13

1

18

3 519

0,5

Örebro

308

466

1 942

243

2 959

80 318

3,7

Örebro län

579

575

2 163

507

3 824

142 005

2,7

Riket

16 174

31 389

153 663

21 458

222 684

4 971 919

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta