Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2020-09-02
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2019 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Gotlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

343

394

278

271

Tumörer

242

306

221

236

Andningsorganens sjukdomar

74

67

62

58

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

74

61

81

46

Sjukdomar i nervsystemet

60

71

63

47

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

40

61

36

59

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

40

30

26

27

Matsmältningsorganens sjukdomar

30

37

28

29

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

34

30

35

32

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

13

27

21

20

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

17

20

12

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

10

3

5

4

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

3

7

3

3

Vissa perinatala tillstånd

3

0

1

1

Hudens och underhudens sjukdomar

3

0

2

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

0

0

3

3

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

987

1 115

876

852

Källa: Socialstyrelsen

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta