Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2024-06-26
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2023 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Gotlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

319

339

260

263

Tumörer

264

266

218

231

Andningsorganens sjukdomar

108

56

64

60

Sjukdomar i nervsystemet

75

66

69

55

Yttre orsaker till sjukdom och död

23

76

37

62

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

55

43

29

32

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

52

43

76

47

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

42

46

36

35

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

26

53

17

19

Matsmältningsorganens sjukdomar

36

43

31

32

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

33

33

26

24

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

20

26

17

23

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

7

7

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

10

3

7

4

Hudens och underhudens sjukdomar

3

3

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

0

3

2

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

0

0

0

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Vissa perinatala tillstånd

0

0

1

1

Samtliga dödsorsaker

1 076

1 104

897

896

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta