Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2021. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Gotland

4 843

4 654

97

1 405

6 156

22,8

Gotlands län

4 843

4 654

97

1 405

6 156

22,8

Riket

726 542

959 201

19 120

287 030

1 265 351

22,7

Källa: Statistiska centralbyrån

             
Skilsmässofrekvens 2011-2021. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 23,5 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6 23,4 23,4 23,2 22,8
Gotlands län 23,5 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6 23,4 23,4 23,2 22,8
Riket 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5 22,7
Skilsmässofrekvensens utveckling 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 100 99 99 101 100 101 100 100 100 99 97
Gotlands län 100 99 99 101 100 101 100 100 100 99 97
Riket 100 100 101 101 101 100 100 100 100 101 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta