Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2024-02-26
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2023. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Gotland

4 944

4 596

88

1 330

6 014

22,1

Gotlands län

4 944

4 596

88

1 330

6 014

22,1

Riket

746 159

964 482

18 851

285 838

1 269 171

22,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2013-2023. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gotland 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6 23,4 23,4 23,2 22,8 22,1
Gotlands län 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6 23,4 23,4 23,2 22,8 22,1
Riket 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5 22,7 22,5
Skilsmässofrekvensens utveckling 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gotland 100 101 102 101 102 101 101 101 100 98 95
Gotlands län 100 101 102 101 102 101 101 101 100 98 95
Riket 100 101 101 101 100 100 100 100 101 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta