Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2023-06-15
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2022 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Gotlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

277

411

270

269

Tumörer

238

237

218

229

Sjukdomar i nervsystemet

69

76

66

51

Andningsorganens sjukdomar

65

66

60

57

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

72

56

74

43

Yttre orsaker till sjukdom och död

29

69

36

63

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

36

53

29

32

Matsmältningsorganens sjukdomar

39

36

30

31

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

39

26

37

32

Covid-19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

20

33

28

39

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

26

23

25

24

Sjukdomar i urin- och könsorganen

7

23

15

18

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

10

6

4

Hudens och underhudens sjukdomar

0

3

3

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

0

3

4

3

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

0

3

3

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Vissa perinatala tillstånd

0

0

1

1

Samtliga dödsorsaker

926

1 124

908

901

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta