Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Gotlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

342

341

263

265

Tumörer

257

295

217

226

Sjukdomar i nervsystemet

79

70

63

48

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

92

56

70

41

Yttre orsaker till sjukdom och död

63

80

36

59

Andningsorganens sjukdomar

40

40

48

48

Matsmältningsorganens sjukdomar

40

33

28

30

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

33

27

34

31

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

33

23

28

30

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

26

27

43

59

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

13

20

13

16

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

10

17

23

23

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

7

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

7

3

3

3

Vissa perinatala tillstånd

0

3

1

1

Hudens och underhudens sjukdomar

3

0

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

0

2

3

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Sjukdomar i ögat och närliggande organ

0

0

0

0

Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

0

0

0

0

Samtliga dödsorsaker

1 047

1 040

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta